Aktualności

IGMNiR pomaga młodym talentom

2013-08-01

Do rozpoczęcia działalności gospodarczej nie wystarczy tylko talent, dobry biznesplan i zapał do pracy. Przede wszystkim potrzebne jest wsparcie finansowe, którego szczególnie młodym absolwentom wyższych uczelni często brakuje. Dlatego już od 1 września rusza projekt Eco Talent 2013. Stanowi on szansę dla tych wszystkich, którzy myślą o założeniu własnego biznesu, ale nie mają pieniędzy na jego prowadzenie. Dzięki projektowi Eco Talent pomysł biznesowy może stać się z liczb zapisanych na kartce papieru, realnym przedsięwzięciem.

Ideą projektu Eco Talent 2013 jest promocja przedsiębiorczości służącej poprawie i ochronie środowiska. Rada Ekspertów spośród zgłoszonych pomysłów biznesowych wyłoni ten najlepszy, a jego autor otrzyma wsparcie finansowe w wysokości do 100 000 złotych.

Inicjatorem projektu jest firma Amber Eco Sp. z o.o., a patronat honorowy objęła m.in. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

O szczegółach projektu Eco Talent – dla kogo jest dedykowany, jakie będą kryteria wyboru zwycięskiego biznesplanu oraz dlaczego warto wziąć udział w tym konkursie, mówi w rozmowie z IGMNiR dr Anna Sobczyk- Kolbuch, project manager Eco Talent 2013.

IGMNiR: Dla kogo jest dedykowany projekt Eco-Talent 2013? Czy istnieją jakieś ograniczenia wzięcia udziału w Projekcie, np. wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe?

dr Anna Sobczyk-Kolbuch: Zgodnie z Regulaminem Projektu  - jest on skierowany do osób, które ukończyły 18 lat, głównie studentów i absolwentów wyższych uczelni. Natomiast jesteśmy otwarci również na osoby bez względu na ich wykształcenie, o ile są pomysłowe oraz mają serce dla ochrony środowiska. Doświadczenie zawodowe w tym przypadku nie jest wymagane, gdyż po to stworzono Eco Talent, by wspomóc nie tylko finansowo, ale także merytorycznie najlepsze pomysły biznesowe zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju gospodarki.

Na czym te wsparcie merytoryczne będzie polegać?

W trakcie trwania całego projektu Eco Talent 2013 przewidujemy doradztwo prawne oraz marketingowe – w formie e-konsultacji.

Dlaczego e-konsultacje?

Po pierwsze taka forma wsparcia może być udzielona w dowolnym miejscu i czasie, a także nie wymaga nakładów dodatkowych. Po drugie mamy zamiar po I edycji stworzyć bazę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Forma e-konsultacji jest ekologiczna, łatwa w użytkowaniu, nowoczesna i lubiana przez grupę docelową, o czym wiem doskonale jako aktywny nauczyciel akademicki.

Zwycięzcę wyłoni specjalnie powołana Rada Ekspertów, w której zasiadać będą ludzie biznesu, przedstawiciele organizacji branżowych oraz kadry naukowej. Jakie kryteria zostaną przyjęte przy wyborze najlepszego projektu?

Rada będzie oceniała innowacyjność pomysłu, czy sprzyja on rozwojowi ochrony środowiska. Ważna też będzie poprawność biznesplanu oraz jakie są zakładane koszty realizacji przedsięwzięcia. Uczestnik będzie mógł otrzymać łącznie 100 pkt.

Jak Pani Doktor dokończyłaby zdanie: Eko-innowacyjny pomysł to ….

Dla mnie eko-innowacyjny pomysł to całkowicie nowe lub unowocześnione rozwiązanie praktyczne, które wspiera i pomaga chronić środowisko naturalne, a przynajmniej w sposób najbardziej optymalny wykorzystuje zasoby naturalne, rzeczowe i ludzkie, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju gospodarki: "e"  - ekologiczny praktycznie, "k" – korzystny społecznie, "o" – optymalny gospodarczo.

Nie uważa Pani Doktor, że jest to podejście zbyt idealistyczne?

Wierzę, że młodzi ludzie są pełni innowatorskich pomysłów, które mogą polepszyć jakość życia nie tylko w naszym kraju, ale być może przyczynić się globalnie do zmian i zwiększenia świadomości ekologicznej ludzi – stąd moje działania w zakresie promocji Eco Talent  również zagranicą. Wielkie rzeczy zaczynają się zawsze od małych kroków.

Jak w ocenie Pani Doktor absolwenci kierunków związanych z ochroną środowiska radzą sobie obecnie na rynku pracy?

Szczerze mówiąc, myślę, że absolwenci nie tylko kierunków związanych z ochroną środowiska, ale również ekonomicznych, technicznych, humanistycznych, mają obecnie nie lada problem z odnalezieniem się w praktyce gospodarczej i jakże trudnych społecznie warunkach pracy, z którymi mamy obecnie do czynienia. W trakcie wykładów i zajęć ćwiczeniowych staram się, i jestem przekonana, że taką samą postawę prezentują moi koleżanki i koledzy – wykładowcy, przekazać przede wszystkim pasję do poszukiwania nowych rozwiązań oraz sposobów radzenia sobie z praktycznymi problemami. Wiedza teoretyczna studenta powinna być bazą do praktycznego eksperymentowania. Moi studenci rozwiązują wiele studiów przypadków, czasami znajdując tak niekonwencjonalne rozwiązania problemów gospodarczych, że mile mnie zaskakują. Dlatego wydaje mi się, że w obecnych warunkach rynkowych takie otwarcie młodych ludzi i ich optymizm należy wykorzystać dla wspólnego celu, jakim jest m.in. ochrona środowiska, a także wesprzeć ich doświadczeniem, by mogli rozwijać dobre praktyki biznesowe.


Dziękuję za rozmowę.


Rozmawiała Aleksandra Konieczny

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: