Aktualności

IGMNiR podpisała memorandum

2012-08-23

Z inicjatywy trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego podpisano Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury. Jednym z sygnatariuszy tego dokumentu została Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR).

Porozumienie działania w zakresie ograniczenia występujących kradzieży elementów infrastruktury, a co za tym idzie jej dewastacji, zostało zawarte 23 sierpnia br. w Warszawie. Inicjatorami Memorandum są: prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej- Magdalena Gaj, prezes Urzędu Regulacji Energetyki- Marek Woszczyk oraz prezes Urzędu Transportu Kolejowego- Krzysztof Dyl.

IGMNiR, odnotowując rosnącą skalę zjawiska kradzieży złomu w Polsce, zdecydowała się podjąć współpracę z instytucjami sektora telekomunikacyjnego, energetycznego i transportu kolejowego, aby zapobiec negatywnym skutkom kradzieży i dewastacji infrastruktury.- Nasza branżowa Izba od wielu miesięcy intensywnie poszukiwała krajowych i międzynarodowych sojuszników do współdziałania w powyższym zakresie, uznając za niepokojącą wzrastającą skalę kradzieży metali i związane z nimi zjawiska patologiczne zagrażające gospodarce krajowej- mówi Kazimierz Poznański, prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

- W naszym kraju wielkość ta szacunkowo stanowi około 1-3% całego obrotu zarówno złomu stalowego, metali nieżelaznych i stali stopowych- dodaje. Z pomocą merytoryczną dla Izby przyszli liderzy unijnego projektu Pol-Primett (dla Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Grecji i Bułgarii), w którym IGMNiR uczestniczy na zasadach Stałego Obserwatora. - Od listopada bieżącego roku wolą udziałowców Projektu, nasza Izba stanie się Członkiem Stowarzyszonym w Pol-Primett, dzięki czemu będziemy mieli prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach tej cennej, europejskiej inicjatywy - przyznaje Kazimierz Poznański.

Oprócz IGMNiR do Memorandum przystąpiły także inne izby gospodarcze, organizacje i strategiczne przedsiębiorstwa, w tym: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Straż Ochrony Kolei, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Telekomunikacja Polska S.A., Netia S.A. oraz Telewizja Polska S.A. Zarówno kooperacja sygnatariuszy, jak i instytucji publicznych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ma przyczynić się do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieży elementów infrastruktury, a także doskonalenia procedur i metod wykrywania i karania sprawców.

Inicjatywa urzędów regulacyjnych branży energetycznej, telekomunikacyjnej i transportu kolejowego zyskała także poparcie Komendanta Głównego Policji. To właśnie jednostki policyjne w oparciu o dane instytucji będą monitorować stan zagrożenia kradzieżą w kraju, a na poziomie wojewódzkim sprawy związane z kradzieżą będą poddawane szczególnemu nadzorowi.

Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury stanowi jeden z elementów kampanii społecznej zmierzającej do uświadomienia obywatelom- odbiorcom usług świadczonych przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, energetyczne czy kolejowe, jakie skutki wiążą się z kradzieżą elementów infrastruktury technicznej. Z uwagi na zobojętnienie mieszkańców wobec tego zjawiska, sygnatariusze Porozumienia będą również dążyć do zwiększenia zaangażowania społeczeństwa, które może przejawiać się zgłaszaniem odpowiednim służbom przypadków kradzieży w najbliższym otoczeniu.

Zwiększająca się skala zjawiska kradzieży urządzeń infrastruktury powoduje rosnące straty dla przedsiębiorców i dystrybutorów, którzy są zmuszeni ponosić koszty związane z przywróceniem funkcjonalności technicznej instalacji. - W 2010 r. koszty odtworzenia infrastruktury elektroenergetycznej wyniosły 10 milionów złotych, w roku 2011 było to już 18 milionów. Dlatego tak ważna jest natychmiastowa reakcja i zgłaszanie wszelkich niepokojących faktów odpowiednim służbom - podaje Marek Woszczyk, prezes URE.

Jednak przede wszystkim kradzieże i dewastacje infrastruktury utrudniają codzienne życie konsumentom. Odłączenie telefonu i Internetu, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia pociągów - to tylko niektóre z negatywnych skutków zjawiska. Według danych UKE w ubiegłym roku wskutek kradzieży kabli telekomunikacyjnych ponad 608 tys. odbiorców zostało pozbawionych łączności, z czego 2,7 tys. użytkowników specjalnych, w tym szczególnie służby ratunkowe i placówki ochrony zdrowia. Te liczby potwierdzają, że zjawisko kradzieży elementów infrastruktury stanowi dla zwykłego człowieka niebezpieczeństwo, które może zagrażać jego zdrowiu, a nawet życiu.

Dlatego sygnatariusze Memorandum uznali za potrzebne połączenie sił i środków, rozpoczynając instytucjonalne i korporacyjne współdziałanie, celem zapobiegania oraz ograniczania skali tego powszechnego w naszym kraju, w Europie i w świecie zjawiska kradzieży infrastruktury gospodarczej. - Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Policji złożonymi delegacji IGMNiR na spotkaniu w MSW w dniu 23 sierpnia br. liczymy, na dobre rezultaty tych naszych wspólnych wysiłków i starań - zapewnia Kazimierz Poznański.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: