Aktualności

Eksport złomu do Indii - od 1 lipca br. poprawione certyfikaty kontroli przedwysyłkowej

2015-05-20

Certyfikacja eksportu do Indii odpadów metalowych i złomu poprawiona przez przepisy dla organów dokonujących kontroli przed wysyłką (Pre-shipment Inspection Agencies-PSIA). Dyrekcja Generalna Handlu Zagranicznego Indii (Directorate General of Foreign Trade - DGFT) Obwieszczeniem publicznym nr 12/2015-20 z 18 maja 2015 zmienia zasady dla organów dokonujących kontroli przed wysyłką-PSIA oraz dla wydawanych przez nie certyfikatów kontroli przedwysyłkowych (Pre-Shipment Inspection Certificates-PSIC).

Obwieszczenie określa nowe zasady dla organów kontroli przed-wysyłkowej (PSIA), do ubiegania się o uznanie przez Komitet Międzyresortowy, status którego będzie trzeba odnawiać co trzy lata.

Obwieszczenie zawiera również szczegóły dotyczące Certyfikatu kontroli przed wysyłką (PSIC), w tym, że zostanie on uwierzytelniony specjalnie numerowanym hologramem organów kontroli przedwysyłkowej (PSIA). Zalecany Certyfikat ma być przekazywany do  DGFT razem ze zdjęciami lub plikiem wideo Inspektora PSIA w miejscu kontroli, instrumentu (-ów) badania, materiału z każdego kontenera razem z numerem kontenera i jego pieczęciami.  Proponowane są też podpisy cyfrowe.

PSIA może również przeprowadzać kontrole w krajach, w których nie posiada oddziału w pełnym wymiarze godzin, ale będzie musiała poinformować DGFT wcześniej drogą mailową.

Obwieszczenie zawiera w swoim złączniku 2H format/wzór  Certyfikatu kontroli przedwysyłkowej   "wydanego w rozumieniu ust 2.54 Podręcznika Procedur dla importu rozdrobnionych, nierozdrobnionych, skompresowanych i luźnych form odpadów metalowych i złomu".

Na posiedzeniu Rady Handlu Międzynarodowego BIR w dniu 19 maja br., delegaci dyskutowali o Obwieszczeniu i uznali, że większość dużych firm rozdrabniających odpady metalowe i złom miała możliwość potwierdzenia jakości i bezpieczeństwa swojego własnego rozdrobnionego złomu więc mogłaby być albo zwolniona z kontroli certyfikującej przed wysyłką lub uznana w pewnym momencie przyszłość jako spełniająca wymogi dla samokontroli.

Zmienione Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015r. Obecne Certyfikaty kontroli przedwysyłkowej mogą być stosowane do dnia 30 czerwca 2015r.

Źródło: BIR

Pliki do pobrania

pobierz  Obwieszczenie 12/2015-20

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: