Aktualności

Dobra informacja dla podatników - termin wznowienia postępowań w oparciu o wyrok TSUE ws. Glencore dopiero nadejdzie

2019-11-27

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w jednym ze swych najnowszych orzeczeń o sygnaturze C 189/18 z 16 października 2019 r. w sprawie Glencore wskazuje na warunki zgodnego z prawem UE wykorzystywania w sprawie danego podatnika dowodów zebranych w odrębnych postępowaniach podatkowych oraz karnych, prowadzonych wobec kontrahentów tego podatnika.

Tego rodzaju praktyka jest również często spotykaną praktyką w Polsce, stąd zapewne tak duże zainteresowanie zapadłym wyrokiem oraz przypisywaniem mu przełomowego charakteru.

Znaczenie Wyroku Trybunału można zróżnicować w odniesieniu do spraw już zakończonych ostateczną decyzją podatkową oraz spraw toczących się lub ew. spraw przyszłych.

W pierwszym przypadku, w sytuacjach zakończonych ostateczną decyzją podatkową wyrok TSUE może stanowić podstawę do wznowienia postępowania podatkowego, czyli otwarcia zakończonego postępowania na nowo z uwagi na nadzwyczajną okoliczność (w tym przypadku wyrok Trybunału), która miałaby mieć wpływ na zmianę rozstrzygnięcia wydanego przez organ gdyby na moment wydawania decyzji organu wyrok taki funkcjonował w obrocie. Należy sprostować częściowo błędne informacje pojawiające się w mediach jakoby termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania upływał 15 listopada 2019 r. z uwagi na upływ miesiąca od dnia wydania wyroku.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej termin ten rozpoczyna swój bieg dopiero od momentu publikacji sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE, która dotychczas nie miała miejsca, sama zaś publikacja wyroku w zbiorze orzeczeń TSUE nie odnosi skutku rozpoczęcia biegu terminu na złożenie wniosku. Dla wszystkich rozważających składanie takich wniosków jest to dobra wiadomość, ponieważ termin ten jeszcze nie nadszedł, zaś wszelkie wnioski złożone przed publikacją wyroku Trybunału w Dzienniku Urzędowym UE będą podlegały odrzuceniu.

Więcej informacji w załączeniu

Komentarz wideo: https://www.youtube.com/watch?v=wsEYDD9vIyg

Dokumenty do pobrania

pobierz  Notatka TSUE

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: