Aktualności

Baterpol S.A. - Doświadczenie pokoleń śląskich hutników

2017-01-09

Wchodząca w skład Grupy Boryszew i Impexmetal katowicka spółka Baterpol S.A prowadzi skup i przerób zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Z Prezesem Zarządu ? Dyrektorem Generalnym Andrzejem Łatką - o spółce, jej sukcesie oraz możliwościach kariery rozmawiał Polska - Dziennik Zachodni.

Jesteśmy przedsiębiorstwem dwu zakładowym. Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego zlokalizowany w Świętochłowicach funkcjonuje na rynku od 1998 r., prowadząc skup i przerób złomu akumulatorowego. W 2001r do spółki włączony został Wydział Ołowiu dawnej Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" w Katowicach-Szopienicach, umożliwiając produkcję ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu, głównie do produkcji nowych akumulatorów. Produkcja ołowiu na terenie Szopienic ma ponad 150-letnią tradycję, Baterpol stał się więc spadkobiercą i kontynuatorem produkcji, przejmując także dotychczasowych klientów. Znacznie większe wyzwanie stanowiło zorganizowanie sieci skupu akumulatorów. Zakupione zostały specjalistyczne samochody z przyczepami do transportu odpadów niebezpiecznych oraz tysiące specjalistycznych pojemników do zbierania i transportu złomu. Zabezpieczenie dostaw złomu akumulatorowego wymagało zorganizowania sieci skupu na terenie całego kraju. Wpiera nas w tym także kilka wyspecjalizowanych firm.

Stosujemy najnowocześniejsze w świecie rozwiązania technologiczne, zamykające pełny cykl recyklingu z gospodarczym wykorzystaniem ponad 95 % masy złomu akumulatorowego. Produkcja realizowana jest w warunkach spełniających wymagania krajowych i unijnych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Mając do czynienia z szeregiem substancji niebezpiecznych, zarówno po stronie surowców jak i odpadów, jesteśmy zobowiązani do takiego prowadzenia procesów, aby na każdym etapie minimalizować występujące zagrożenia. Nasze osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska zaowocowały szeregiem nagród i wyróżnień, a najważniejsze z nich to Lider Polskiej Ekologii i wielokrotnie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii.

W codziennej działalności Spółka realizuje swoje zadania zgodnie z certyfikowanym zintegrowanym systemem zarządzania (w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy).

Dysponujemy najbardziej zaawansowanymi technologiami recyklingu. Oczywiście konieczne jest bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy - zarówno nowo przyjęci jak i doświadczeni, objęci są systemem obowiązkowych szkoleń i badań okresowych. Ustalone zostały również wymagania spółki w zakresie BHP dla pracowników firm zewnętrznych oraz osób odwiedzających zakłady.

 

Źródło:Polska - Dziennik Zachodni

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: