Aktualności

Aluminium - innowacyjnym kluczem rozwoju gospodarczego

2014-04-15

- Naszą intencją było rozpoczęcie dyskusji przetwórców metali nieżelaznych, kadry naukowej oraz organizacji branżowych na temat poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu aluminiowego - powiedział Kazimierz Poznański, prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu /IGMNiR/, na specjalnie zorganizowanej konferencji poświęconej sytuacji w branży aluminiowej. Zaproponowane rozwiązania Izba przekazała podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki - Grażynie Henclewskiej, na spotkaniu w dniu 15 kwietnia br.

W krajach Unii Europejskiej między 2007 a 2011 r., wskutek zamykania i ograniczania działalności zakładów, potencjał produkcyjny aluminium pierwotnego spadł o ponad jedną trzecią.

– Konkurencyjność przemysłu aluminiowego w ostatnich latach została znacznie osłabiona, co jest skutkiem niekorzystnej dla tej branży polityki Unii Europejskiej w zakresie energii, klimatu i gospodarki odpadami. Potwierdzają to wyniki badań Centrum Studiów nad Polityką Europejską /CEPS/, wykonane na zlecenie Komisji Europejskiej we wrześniu 2013 r. – powiedział Gerd Goetz, dyrektor generalny EAA.

Efektem prac był raport „Assessment of cumulative cost impact for the steel and the aluminium industry”, który przedstawił szacunkowe koszty poniesione przez przemysł aluminiowy w związku z wdrażaniem przepisów UE. Wykazano w nim, że łączne koszty wynikające z polityki unijnej obniżyły znacząco poziom zysków i były wyższe niż marże sektora w okresie od 2009 r., kiedy to odnotowywał straty.

– Na przykład rosnące ceny energii elektrycznej, wynikające m.in. z regulacji unijnych, doprowadziły w 2009 r. do zamknięcia jedynej w Polsce huty produkującej aluminium pierwotne. Obecnie całość surowca pierwotnego pochodzi z importu. Należy pamiętać, że zużycie prądu na wyprodukowanie 1 tony aluminium pierwotnego jest 4-krotnie wyższe w porównaniu z produkcją 1 tony cynku, oraz 16-krotnie wyższe niż w przypadku produkcji 1 tony miedzi elektrolitycznej – powiedział Kazimierz Poznański, prezes IGMNiR.

Dodał, że w Polsce wciąż obowiązuje akcyza od energii elektrycznej, co obniża konkurencyjność tego przemysłu. Zwolnienia z akcyzy stosują m.in. Słowacja, Czechy, Niemcy, Litwa. Tam akcyza jest zerowa, natomiast w Polsce wynosi 4,97 euro/MWh.

Aby niwelować negatywne oddziaływanie regulacji unijnych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, w imieniu przedsiębiorstw branży, wystąpiła do Ministra Gospodarki z propozycjami rozwiązań prawnych i systemowych dla poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu aluminiowego.

W piśmie przetwórcy aluminium wnioskowali o spójną i przewidywalną politykę zabezpieczenia przystępnych cen energii; objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia w rozliczeniach podatku VAT półproduktów z aluminium; oraz utworzenie „zespołów roboczych”, składających się z przedstawicieli przemysłu aluminiowego i naukowców, których zadaniem byłoby opracowanie i wdrożenie technologii do produkcji wyrobów z aluminium i jego stopów w małych ilościach.

– W skoordynowanych działaniach organów państwa, w postulowanych zespołach zadaniowych w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Środowiska oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub w zespole międzyresortowym, a także we współpracy administracji państwowej z przedsiębiorcami i organizacjami branżowymi, widzimy możliwości poprawy konkurencyjności krajowego, a przez to europejskiego przemysłu aluminiowego – podkreślił Poznański.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: