Współpraca międzynarodowa

BIR- Światowa Federacja Recyklingu Metali24 Avenue Franklin Roosevelt

1050 Brussels- Belgium

tel: +32 2 627 57 70

faks: +32 2 627 57 73

bir@bir.org | http://www.bir.org

BIR (Bureau of International Recycling)- Światowa Federacja Recyklingu Metali jest  międzynarodową organizacją branży recyklingu zrzeszającą ponad 750 firm prywatnych oraz 40 krajowych stowarzyszeń branżowych z 70 państw, z siedzibą w Brukseli.

BIR powstało w 1948 roku jako pierwsze stowarzyszenie, którego misją było wspieranie interesów podmiotów przemysłu metali nieżelaznych i recyklingu na skalę globalną.

Główne cele:

- reprezentacja interesów podmiotów branży recyklingu na poziomie globalnym,

- bieżące monitorowanie sytuacji w przemyśle metali nieżelaznych na świecie,

- wytyczanie przyszłego kierunku rozwoju branży recyklingu,

- promowanie recyklingu jako efektywnego procesu powtórnego odzyskiwania materiałów zawartych w odpadach.

Obecnie funkcję przewodniczącego BIR sprawuje Björn Grufman.


Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu przystąpiła do BIR w 2010 r. Co roku Zarząd oraz Członkowie Izby biorą aktywny udział w konferencjach organizowanych przez BIR, m.in. World Recycling Convention&Exhibition oraz Autumn Round-Table Sessions.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
12
Wrzesień
2018

Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna 50 lat technologii ISP w Polsce

...

26
Wrzesień
2018

Europejski Kongres Technologiczny 2018

...

06
Październik
2018

BIR Światowa Konwencja Recyklingu

...


Nasi Członkowie: