O nas

Organy Izby

Zgodnie z obowiązującym Statutem, organami IGMNiR są: 1) Walne Zgromadzenie Członków Izby; 2) Rada Izby (trzyletnia kadencja); 3) Zarząd Izby (trzyletnia kadencja);

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby, rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów i zadań statutowych, m.in. uchwalanie Statutu i jego zmian, wybór i odwołanie członków Rady Izby, zatwierdzenie rocznego budżetu, ustalanie wysokości składek członkowskich. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby.

Rada Izby XI kadencji liczy 18 członków, którzy zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie dnia 26 września 2019 r.
Do głównych kompetencji Rady należy ustalanie zasad i nadzór nad polityką finansową IGMNiR oraz ogólna kontrola podejmowanych przez Izbę działań na polu krajowym i międzynarodowym.

Skład Rady Izby XI kadencji:

Ochab Bogusław - Przewodniczący Rady Izby, Prezes ZGH Bolesław SA, Bukowno

Marcin Chludziński - Wiceprzewodniczący Rady Izby, Prezes KGHM Polska Miedź SA, Lubin

Iwanejko Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady Izby,  Wiceprezes Zarządu Impexmetal SA, Warszawa

Stulgis Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Izby, Przewodniczący RN Alumetal SA, Kęty

Śmieszek Zbigniew - Wiceprzewodniczący Rady Izby,  Prezes SITMN, Gliwice

Buciak Mirosław, Członek Rady, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Czech Adam - Członek Rady, Właściciel Firmy Hermex, Herby

Hopfer Przemysław - Członek Rady, Dyrektor Boryszew SA Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe, Skawina

Indyka Mirosław - Członek Rady, Prezes Zarządu HCM Miasteczko Śl. SA

Juszczyk Barbara - Członek Rady, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Knych Tadeusz - Członek Rady, Dziekan Wydziału MN AGH, Kraków

Lipiński Maciej - Członek Rady, Wiceprezes Cronimet Polska Sp. z o.o., Inowrocław

Łatka Andrzej - Członek Rady, Prezes Baterpol SA, Katowice

Pedersen Michael - Członek Rady 

Rado Zdzisław - Członek Rady,  Prezes Spółki RADO Sp. z o.o., Mielec

Szymański Adrian - Członek Rady, Prezes Zarządu KGHM Metraco SA, Legnica

Tuchorska Danuta, Członek Rady

Woźniak Jan - Członek Rady, Prezes Zarządu WM Dziedzice SA, Czechowice-Dziedzice

 

Prezesem Zarządu Izby jest Kazimierz Poznański.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
22
Wrzesień
2020

ILA Global Pb Recycling Conference

...

01
PaĹşdziernik
2020

MIR-EXPO Międzynarodowy Kongres Recyklingu Metali

...

12
PaĹşdziernik
2020

BIR 2020 World Recycling Convention & Exhibition

...


Nasi Członkowie: