O nas

Organy Izby

Zgodnie z obowiązującym Statutem, organami IGMNiR są: 1) Walne Zgromadzenie Członków Izby; 2) Rada Izby (trzyletnia kadencja); 3) Zarząd Izby (trzyletnia kadencja);

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby, rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów i zadań statutowych, m.in. uchwalanie Statutu i jego zmian, wybór i odwołanie członków Rady Izby, zatwierdzenie rocznego budżetu, ustalanie wysokości składek członkowskich. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby.

Rada Izby X kadencji liczy 15 członków, którzy zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie dnia 7 czerwca 2016 r.
Do głównych kompetencji Rady należy ustalanie zasad i nadzór nad polityką finansową IGMNiR oraz ogólna kontrola podejmowanych przez Izbę działań na polu krajowym i międzynarodowym.

Skład Rady Izby X kadencji:

Ochab Bogusław - Przewodniczący Rady Izby, Prezes ZGH Bolesław SA, Bukowno

Pawełczak Rafał - Wiceprzewodniczący Rady Izby, V-ce Prezes KGHM Polska Miedź SA, Lubin

Iwanejko Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady Izby,  Prezes Zarządu Impexmetal SA, Warszawa

Stulgis Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Izby, Przewodniczący RN Alumetal SA, Kęty

Czech Adam - Członek Rady, Właściciel Firmy Hermex, Herby

Indyka Mirosław - Członek Rady, Prezes Zarządu HCM Miasteczko Śl. SA

Knych Tadeusz - Członek Rady,   Dziekan Wydziału MN AGH, Kraków

Lipiński Maciej - Członek Rady, V-ce Prezes Cronimet Polska Sp. z o.o., Inowrocław

Łatka Andrzej - Członek Rady, Prezes Baterpol SA, Katowice

Pedersen Michael - Członek Rady,  Prezes Orzeł Biały SA, Piekary Śląskie

Rado Zdzisław - Członek Rady,  Prezes Spółki RADO Sp. z o.o., Mielec

Szymański Adrian - Członek Rady, Prezes Zarządu KGHM Metraco SA, Legnica

Śmieszek Zbigniew - Członek Rady,  Dyrektor Instytutu MN i Prezes SITMN, Gliwice

Tuchorska Danuta, Członek Rady, Dyrektor Naczelna ds.Handlu i Logistyki, KGHM Polska Miedź SA, Lubin

Woźniak Jan - Członek Rady, Prezes Zarządu WM Dziedzice SA, Czechowice-Dziedzice

 

Prezesem Zarządu Izby jest Kazimierz Poznański.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
18
Wrzesień
2019

24th International Congress for Battery Recycling

...

14
Październik
2019

BIR 2019 World Recycling Convention (Round-Table Sessions)

...

22
Październik
2019

2nd Annual Vehicle Recycling International Conference 2019

...


Nasi Członkowie: