O nas

Organy Izby

Zgodnie z obowiązującym Statutem, organami IGMNiR są: 1) Walne Zgromadzenie Członków Izby; 2) Rada Izby (trzyletnia kadencja); 3) Zarząd Izby (trzyletnia kadencja);

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby, rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów i zadań statutowych, m.in. uchwalanie Statutu i jego zmian, wybór i odwołanie członków Rady Izby, zatwierdzenie rocznego budżetu, ustalanie wysokości składek członkowskich. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby.

Rada Izby X kadencji liczy 15 członków, którzy zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie dnia 7 czerwca 2016 r.
Do głównych kompetencji Rady należy ustalanie zasad i nadzór nad polityką finansową IGMNiR oraz ogólna kontrola podejmowanych przez Izbę działań na polu krajowym i międzynarodowym.

Skład Rady Izby X kadencji:

Ochab Bogusław - Przewodniczący Rady Izby, Prezes ZGH Bolesław SA, Bukowno

Pawełczak Rafał - Wiceprzewodniczący Rady Izby, V-ce Prezes KGHM Polska Miedź SA, Lubin

Iwanejko Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady Izby,  Prezes Zarządu Impexmetal SA, Warszawa

Stulgis Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Izby, Przewodniczący RN Alumetal SA, Kęty

Czech Adam - Członek Rady, Właściciel Firmy Hermex, Herby

Indyka Mirosław - Członek Rady, Prezes Zarządu HCM Miasteczko Śl. SA

Knych Tadeusz - Członek Rady,   Dziekan Wydziału MN AGH, Kraków

Lipiński Maciej - Członek Rady, V-ce Prezes Cronimet Polska Sp. z o.o., Inowrocław

Łatka Andrzej - Członek Rady, Prezes Baterpol SA, Katowice

Pedersen Michael - Członek Rady,  Prezes Orzeł Biały SA, Piekary Śląskie

Rado Zdzisław - Członek Rady,  Prezes Spółki RADO Sp. z o.o., Mielec

Szymański Adrian - Członek Rady, Prezes Zarządu KGHM Metraco SA, Legnica

Śmieszek Zbigniew - Członek Rady,  Dyrektor Instytutu MN i Prezes SITMN, Gliwice

Tuchorska Danuta, Członek Rady, Dyrektor Naczelna ds.Handlu i Logistyki, KGHM Polska Miedź SA, Lubin

Woźniak Jan - Członek Rady, Prezes Zarządu WM Dziedzice SA, Czechowice-Dziedzice

 

Prezesem Zarządu Izby jest Kazimierz Poznański.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
02
Kwiecień
2020

VDM-IGMNiR Trefftag Ost

...

22
Kwiecień
2020

Posiedzenie ILZSG

...

23
Kwiecień
2020

Posiedzenie ICSG

...


Nasi Członkowie: