Przemysł metali nieżelaznych

Aluminium

Łacińska nazwa "Alumen"

PODSTAWOWE INFORMACJE

Symbol: Al

Liczba atomowa: 13

Masa atomowa: 26,98

Gęstość względna: 2,70 g/cm3

Temperatura topnienia: 660,52 0C

Temperatura wrzenia: 2467 0C

 

CHARAKTERYSTYKA

Aluminium jest lekkie, ciągliwe, plastyczne, niemagnetyczne; jest doskonałym przewodnikiem prądu elektrycznego; łatwo się utlenia; jest bardzo odporne na matowienie; ulega recyklingowi.

Aluminium jest trzecim występującym w dużych ilościach pierwiastkiem (i w największych ilościach metalem) w skorupie ziemskiej, której stanowi około 8,1% masowych. Jest to pierwiastek reaktywny tworzący związki stałe, a więc dużo energii wymagane jest do pozyskania aluminium z tlenku glinu. Czysty metal nie był więc łatwo dostępny aż do 1886 roku, kiedy to niezależnie od siebie Charles Martin Hall i Paul L.T.Heroult opracowali realny, z gospodarczego punktu widzenia, proces ekstrakcji aluminium.

Dla celów komercyjnych aluminium otrzymuje się poprzez elektrolizę tlenku glinu (aluminium oxide), który otrzymuje się z rudy, boksytu. Aluminium w czystej postaci jest miękkim metalem, ale w połączeniu z pierwiastkami, takimi jak: krzem, magnez lub miedź tworzy silne stopy.

 

ZASTOSOWANIE

* Przemysł samochodowy,

* Budownictwo przemysłowe i mieszkalne,

* Przemysł stoczniowy, lotniczy,

* Produkcja przewodów i kabli,

* Folia spożywcza,

* Puszki do piwa i napojów bezalkoholowych,

* Stalowo-rdzeniowe kable napowietrzne,

* Turbiny wiatrowa.

* Produkcja mosiądzów, brązów i stopów z cynkiem (jako dodatek stopowy).

Aluminium jest podstawowym składnikiem niektórych materiałów magnetycznych.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
26
Wrzesień
2018

Europejski Kongres Technologiczny 2018

...

06
Październik
2018

BIR Światowa Konwencja Recyklingu

...

09
Październik
2018

12.Międzynarodowe Targi i Kongres ALUMINIUM 2018

...


Nasi Członkowie: