Przemysł metali nieżelaznych

Aluminium

Łacińska nazwa "Alumen"

PODSTAWOWE INFORMACJE

Symbol: Al

Liczba atomowa: 13

Masa atomowa: 26,98

Gęstość względna: 2,70 g/cm3

Temperatura topnienia: 660,52 0C

Temperatura wrzenia: 2467 0C

 

CHARAKTERYSTYKA

Aluminium jest lekkie, ciągliwe, plastyczne, niemagnetyczne; jest doskonałym przewodnikiem prądu elektrycznego; łatwo się utlenia; jest bardzo odporne na matowienie; ulega recyklingowi.

Aluminium jest trzecim występującym w dużych ilościach pierwiastkiem (i w największych ilościach metalem) w skorupie ziemskiej, której stanowi około 8,1% masowych. Jest to pierwiastek reaktywny tworzący związki stałe, a więc dużo energii wymagane jest do pozyskania aluminium z tlenku glinu. Czysty metal nie był więc łatwo dostępny aż do 1886 roku, kiedy to niezależnie od siebie Charles Martin Hall i Paul L.T.Heroult opracowali realny, z gospodarczego punktu widzenia, proces ekstrakcji aluminium.

Dla celów komercyjnych aluminium otrzymuje się poprzez elektrolizę tlenku glinu (aluminium oxide), który otrzymuje się z rudy, boksytu. Aluminium w czystej postaci jest miękkim metalem, ale w połączeniu z pierwiastkami, takimi jak: krzem, magnez lub miedź tworzy silne stopy.

 

ZASTOSOWANIE

* Przemysł samochodowy,

* Budownictwo przemysłowe i mieszkalne,

* Przemysł stoczniowy, lotniczy,

* Produkcja przewodów i kabli,

* Folia spożywcza,

* Puszki do piwa i napojów bezalkoholowych,

* Stalowo-rdzeniowe kable napowietrzne,

* Turbiny wiatrowa.

* Produkcja mosiądzów, brązów i stopów z cynkiem (jako dodatek stopowy).

Aluminium jest podstawowym składnikiem niektórych materiałów magnetycznych.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
22
Wrzesień
2020

ILA Global Pb Recycling Conference

...

01
PaĹşdziernik
2020

MIR-EXPO Międzynarodowy Kongres Recyklingu Metali

...

12
PaĹşdziernik
2020

BIR 2020 World Recycling Convention & Exhibition

...


Nasi Członkowie: