Członkostwo

ZARMEN Sp. z o.o.Adres rejestrowy:

ul. Chłodna 51,00-867 Warszawa

Biuro Zarządu - adres do doręczeń:

ul. Stefana Batorego 44,

41-506 Chorzów

tel.: +48 32 790 99 00

faks: +48 32 790 99 99

zarmen@zarmen.pl | http://www.zarmen.pl

W zakres prac świadczonych przez ZARMEN Sp. z o.o. wchodzą:

- kompleksowe utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych, prace remontowe, montażowe, pomiarowe oraz modernizacyjne maszyn, urządzeń i instalacji mechanicznych, energetycznych, chłodniczych;
- generalne wykonawstwo instalacji i obiektów przemysłowych dla przemysłu hutniczego, chemicznego, energetycznego, koksowniczego oraz cementowo-wapienniczego.

W ramach Grupy Zarmen funkcjonują spółki:

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. – realizacje w zakresie prefabrykacji i montażu konstrukcji budowlanych i maszynowych, montaż instalacji dla branży energetycznej i chemicznej

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. – produkcja wysokoparametrowego koksu hutniczego, odlewniczego i opałowego w asortymentach według potrzeb klienta oraz produktów węglopochodnych (siarczan amonu, smoła, benzol, siarka itp.)

HPH-Hutmaszprojekt Sp. z o.o. – usługi w zakresie projektowania instalacji i obiektów przemysłowych (basic i detail engineering) oraz projektowania maszyn i urządzeń

Zarmen FPA Sp. z o.o. – produkcja szerokiego zakresu odkuwek swobodnie kutych takich jak: pręty, pierścienie, krążki, tuleje, wały śrubowe, wały pośrednie, wały kołnierzowe, i inne; wykonywanych na prasach hydraulicznych: 1250 oraz 3000 Mg zsynchronizowanych z manipulatorami 5 Mg, 10 Mg oraz 30 Mg, usługi kucia swobodnego na prasie 200T, usługi cięcia, obróbki mechanicznej, obróbki cieplnej, z materiałów własnych lub powierzonych przez Klienta

RUE Sp. z o.o. – usługi w zakresie montażu i uruchamiania instalacji elektrycznych, w tym linii kablowych, rozdzielń elektrycznych NN i SN, stacji transformatorowych, wykonywanie pomiarów izolacji, ppoż., instalacji odgromowych; usługi w zakresie montażu i uruchamiania instalacji sterowania i automatyki przemysłowej

Rybnickie Zakłady Naprawcze Sp. z o.o. - projektowanie i produkcja maszyn i urządzeń dla zakładów przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, przenośników taśmowych, urządzeń przyszybowych.oraz pras filtracyjnych

Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem Sp. z o.o. – remonty maszyn i urządzeń technologicznych dla przemysłu cementowego, prefabrykacja elementów konstrukcji stalowych,  produkcja urządzeń w tym przenośników ślimakowych, taśmowych, kubełkowych, wymienników ciepła

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
18
Wrzesień
2019

24th International Congress for Battery Recycling

...

14
Październik
2019

BIR 2019 World Recycling Convention (Round-Table Sessions)

...

22
Październik
2019

2nd Annual Vehicle Recycling International Conference 2019

...


Nasi Członkowie: