Członkostwo

ZARMEN Sp. z o.o.Adres rejestrowy:

ul. Chłodna 51,00-867 Warszawa

Biuro Zarządu - adres do doręczeń:

ul. Stefana Batorego 44,

41-506 Chorzów

tel.: +48 32 790 99 00

faks: +48 32 790 99 99

zarmen@zarmen.pl | http://www.zarmen.pl

W zakres prac świadczonych przez ZARMEN Sp. z o.o. wchodzą:

- kompleksowe utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych, prace remontowe, montażowe, pomiarowe oraz modernizacyjne maszyn, urządzeń i instalacji mechanicznych, energetycznych, chłodniczych;
- generalne wykonawstwo instalacji i obiektów przemysłowych dla przemysłu hutniczego, chemicznego, energetycznego, koksowniczego oraz cementowo-wapienniczego.

W ramach Grupy Zarmen funkcjonują spółki:

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. – realizacje w zakresie prefabrykacji i montażu konstrukcji budowlanych i maszynowych, montaż instalacji dla branży energetycznej i chemicznej

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. – produkcja wysokoparametrowego koksu hutniczego, odlewniczego i opałowego w asortymentach według potrzeb klienta oraz produktów węglopochodnych (siarczan amonu, smoła, benzol, siarka itp.)

HPH-Hutmaszprojekt Sp. z o.o. – usługi w zakresie projektowania instalacji i obiektów przemysłowych (basic i detail engineering) oraz projektowania maszyn i urządzeń

Zarmen FPA Sp. z o.o. – produkcja szerokiego zakresu odkuwek swobodnie kutych takich jak: pręty, pierścienie, krążki, tuleje, wały śrubowe, wały pośrednie, wały kołnierzowe, i inne; wykonywanych na prasach hydraulicznych: 1250 oraz 3000 Mg zsynchronizowanych z manipulatorami 5 Mg, 10 Mg oraz 30 Mg, usługi kucia swobodnego na prasie 200T, usługi cięcia, obróbki mechanicznej, obróbki cieplnej, z materiałów własnych lub powierzonych przez Klienta

RUE Sp. z o.o. – usługi w zakresie montażu i uruchamiania instalacji elektrycznych, w tym linii kablowych, rozdzielń elektrycznych NN i SN, stacji transformatorowych, wykonywanie pomiarów izolacji, ppoż., instalacji odgromowych; usługi w zakresie montażu i uruchamiania instalacji sterowania i automatyki przemysłowej

Rybnickie Zakłady Naprawcze Sp. z o.o. - projektowanie i produkcja maszyn i urządzeń dla zakładów przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, przenośników taśmowych, urządzeń przyszybowych.oraz pras filtracyjnych

Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem Sp. z o.o. – remonty maszyn i urządzeń technologicznych dla przemysłu cementowego, prefabrykacja elementów konstrukcji stalowych,  produkcja urządzeń w tym przenośników ślimakowych, taśmowych, kubełkowych, wymienników ciepła

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: