Członkostwo

Unimetal Recycling Sp. z o.o.ul. Tuwima 21

32-540 Trzebinia

logo unimetal | https://unimetalrecycling.pl

Unimetal Recycling Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym na rynku krajowym i międzynarodowym specjalizującym się w skupie, wycenie i przerabianiu katalizatorów samochodowych. Jako leader we wschodniej części Europy zapewniamy najwyższe standardy obsługi naszym klientom oraz współpracownikom. Jesteśmy ukierunkowani na ciągłe poszerzanie naszych horyzontów zarówno w kwestiach nowoczesnych procedur pozyskiwania metali szlachetnych z używanych katalizatorów ceramicznych oraz wdrożenie najaktualniejszych przesłanek technologicznych i technicznych w procesie recyklingu.

Czyste środowisko: dążymy do zminimalizowania i bezpiecznego utylizowania odpadów. Doskonalimy nasze procesy produkcyjne, aby w maksymalnym stopniu dbać o otaczające nas środowisko. Siedziba firmy została zaprojektowana z myślą o środowisku naturalnym. Każdy proces utylizacji na terenie firmy Unimetal Recycling Sp. z o.o. jest dogłębnie sprawdzany, następnie oceniany z przestrzeganiem wszystkich wymogów. Dzięki takiemu działaniu mogą zostać wprowadzone procesy zmniejszające emisję zużycia energii. Zapewniamy skuteczne, a zarazem bezpieczne i ekologiczne procesy recyklingu, prowadzące do wytopu metali szlachetnych z dostarczanego materiału.

Naszą markę pragniemy budować w oparciu o wysokie wartości etyczne. W związku z powyższym, opracowaliśmy własną strategię CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), która stanowi świadectwo naszych priorytetów oraz prospołecznej postawy. Nasze działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu skupiają się na wymienionych poniżej obszarach:

- Działalność proekologiczna

- Działalność charytatywna

- Odpowiedzialna polityka rynkowa

- Odpowiedzialna polityka personalna

- Działalność prosportowa i wspieranie kultury

Celem stworzenia strategii CSR jest ukierunkowanie działań naszej firmy, a zarazem wskazanie tych obszarów, których rozwój jest dla nas istotny. Pragniemy tworzyć organizację aktywną i przyjazną dla środowiska, w którym funkcjonujemy. Mamy świadomość tego, że rozwój firmy musi iść w parze z dbałością o interesy społeczności. Wszystkie działania opieramy zatem na uczciwości i zasadach etycznych, a jako firma odpowiedzialna, jesteśmy świadomi naszego wpływu na kształtowanie otoczenia i chcemy wdrażać w życie ideę zrównoważonego rozwoju.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: