Członkostwo

Nicrometal S.A.ul. Starotoruńska 5

87-100 Toruń

tel.: +48 56 610 89 18

tel./faks: +48 56 610 89 03

nicrometal@grupanicro.com | http://www.nicrometal.com

Nicrometal S.A. to grupa spółek oferujących kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami, wytwarzanymi w toku realizowanych procesów produkcyjnych.

Ideą powołania Spółki w 2000 roku było uzupełnienie działalności Nova Trading w zakresie sprzedaży stali nierdzewnej o jej recycling.

Począwszy od audytów, poprzez opracowywanie procedur, przygotowywanie dokumentacji w obszarze recyclingu zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, aż po odbiór odpadów i ich odzysk, Nicrometal wyznacza nowe pola aktywności, dążąc do zamykania procesów recyclingu kolejnych typów odpadów przemysłowych w ramach działalności własnej oraz spółek należących do Grupy Nicrometal – Kompanii Recyclingowej Sp. z o.o. oraz MRJ Metal Recycling Sp. z o.o.

Nieustanne dążenia do oferowania najwyższej jakości usług oraz realizacja przedsięwzięć w zgodzie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, zostały zwieńczone uzyskaniem w 2006 roku certyfikatu potwierdzającego działania w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2006 (obecnie dostosowany do ISO 9001:2008) w zakresie recyclingu i sprzedaży stali wysokostopowych, aluminium oraz innych metali. W tym samym zakresie Nicrometal działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2004.

Chęć aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu relacji biznesowych zaowocowała włączeniem Spółki na początku 2010 roku w poczet członków Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu – organizacji reprezentującej interesy swoich członków przed organami centralnej i lokalnej administracji rządowej oraz organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

W toku starań o uzyskanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, w lipcu 2011 roku został wdrożony w Spółce Wewnętrzny System Kontroli, opatrzony certyfikatem potwierdzającym spełnianie wymagań normy PN-N-19001:2006. Intensywne starania o uzyskanie koncecji zakończyły się sukcesem – 9 września 2011 roku Nicrometal uzyskał koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyżej wymienionym zakresie, co stanowi kolejny element wzmacniający pozycję Spółki w branży.

Link do profilu firmy na LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/nicrometal

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
18
Styczeń
2018

EUREGIO Get together - Międzynarodowe Spotkanie Recyklerów Metali

...

22
Marzec
2018

10th World Lead Conference

...

09
Październik
2018

12.Międzynarodowe Targi i Kongres ALUMINIUM 2018

...


Nasi Członkowie: