Członkostwo

KGHM Ecoren S.A.ul. Rycerska 24

59-20 Legnica

tel.: +48 76 74 68 970, 900

faks: +48 76 74 68 971

sekretariat@ecoren.pl | http://www.ecoren.pl

KGHM Ecoren to nowoczesna, stabilna, innowacyjna i prężnie rozwijająca się firma, zajmująca się produkcją metali i ich związków oraz zagospodarowywaniem odpadów przemysłowych. Funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - dziewiątego producenta miedzi i drugiego producenta srebra na świecie, holdingu z międzynarodową renomą i możliwościami.

Misja: Innowacyjnie zmniejsza obciążenia środowiska naturalnego wynikające z działalności gospodarczej człowieka. Pracuje dla człowieka i jego otoczenia, żeby zapewnić zrównoważony rozwój (sustainable development).

KGHM Ecoren łączy tradycje przemysłu metali nieżelaznych z nowoczesnością zarządzania i nowatorstwem rozwiązań. Jest jedynym w Europie producentem renu z własnych źródeł. Zalicza się do członków prestiżowej organizacji zrzeszającej firmy z branży metali rzadkich – Minor Metals Trade Association (MMTA) oraz do Konsorcjum Metali Szlachetnych i Renu.

Firma należy również do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce, przetwarzając żużel hutniczy na kruszywa i dostarczając ten surowiec pod ważne inwestycje drogowe w kraju. Dzięki stworzeniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego włącza się w ogólnopolski system gospodarowania odpadami. Wspieranie polityki proekologicznej – podobnie jak ważnych inicjatyw prospołecznych - jest istotnym elementem działalności Ecorenu, realizowanym w ramach odpowiedzialnego biznesu.

KGHM Ecoren
to sprawdzony i rzetelny partner biznesowy, posiadający liczne dyplomy i certyfikaty potwierdzające spełnianie wysokich wymagań w zakresie wiarygodności firmy, zarówno wobec partnerów, jak i pracowników. Spółka może się poszczycić m.in. certyfikatami ISO aż w trzech obszarach, spełnia bowiem normy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiska i BHP.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
04
Luty
2020

RE-Source Poland Conference

...


Nasi Członkowie: