Członkostwo

BIPROMET S.A.ul. Graniczna 29

40-956 Katowice

tel.: +48 32 77 45 801

faks: +48 32 256 27 61

sekretariat@bipromet.com.pl | http://www.bipromet.com.pl/main/index.html

BIPROMET S.A. jest wiodącym przedsiębiorstwem inżynieryjno – budowlanym o ponad 60-letniej tradycji oferującym kompleksową usługę typu „Design and Build”.


BIPROMET S.A. wraz z podmiotami zależnymi - Przedsiębiorstwem Budowlane Katowice S.A. w likwidacji i firmą Bipromet Ecosystem sp. z o.o. - tworzy Grupę Kapitałową, w której zatrudnionych jest łącznie ponad 188 osób.

Podstawowy zakres działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. obejmuje:

- kompleksowe, wielobranżowe usługi projektowe,

- generalną realizację inwestycji i realizację inwestycji w formule „pod klucz”,

- wynajem powierzchni biurowych.

BIPROMET S.A. oferuje usługi projektowe we wszystkich fazach realizacji inwestycji, od analiz techniczno - ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie na potrzeby następujących sektorów: przemysł, budownictwo przemysłowe i ogólne, ochrona środowiska.

Specjalizacją BIPROMET S.A. są projekty inwestycyjne z dziedziny ochrony środowiska naturalnego.

Firma projektuje i dostarcza kompletne linie technologiczne ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, w szczególności instalacje odpylania gazów, elektrofiltry, reaktory do schładzania gazów. Wykonywane są również raporty oddziaływania zakładów oraz instalacji na środowisko naturalne.

Oferuje:

- prace studialne i przedprojektowe,

- doradztwo oraz konsulting inżynierski,
     
- koncepcje techniczne z analizą wykonalności,
     
- projekty zabudowy przemysłowych linii technologicznych,
     
- wielobranżową dokumentację techniczną, w tym:  projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza.
     
- pełnienie nadzorów autorskich,
     
- raporty ochrony środowiska.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
26
Wrzesień
2018

Europejski Kongres Technologiczny 2018

...

06
Październik
2018

BIR Światowa Konwencja Recyklingu

...

09
Październik
2018

12.Międzynarodowe Targi i Kongres ALUMINIUM 2018

...


Nasi Członkowie: