Członkostwo

BIPROMET S.A.ul. Graniczna 29

40-956 Katowice

tel.: +48 32 77 45 801

faks: +48 32 256 27 61

sekretariat@bipromet.com.pl | http://www.bipromet.com.pl/main/index.html

BIPROMET S.A. jest wiodącym przedsiębiorstwem inżynieryjno – budowlanym o ponad 60-letniej tradycji oferującym kompleksową usługę typu „Design and Build”.


BIPROMET S.A. wraz z podmiotami zależnymi - Przedsiębiorstwem Budowlane Katowice S.A. w likwidacji i firmą Bipromet Ecosystem sp. z o.o. - tworzy Grupę Kapitałową, w której zatrudnionych jest łącznie ponad 188 osób.

Podstawowy zakres działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. obejmuje:

- kompleksowe, wielobranżowe usługi projektowe,

- generalną realizację inwestycji i realizację inwestycji w formule „pod klucz”,

- wynajem powierzchni biurowych.

BIPROMET S.A. oferuje usługi projektowe we wszystkich fazach realizacji inwestycji, od analiz techniczno - ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie na potrzeby następujących sektorów: przemysł, budownictwo przemysłowe i ogólne, ochrona środowiska.

Specjalizacją BIPROMET S.A. są projekty inwestycyjne z dziedziny ochrony środowiska naturalnego.

Firma projektuje i dostarcza kompletne linie technologiczne ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, w szczególności instalacje odpylania gazów, elektrofiltry, reaktory do schładzania gazów. Wykonywane są również raporty oddziaływania zakładów oraz instalacji na środowisko naturalne.

Oferuje:

- prace studialne i przedprojektowe,

- doradztwo oraz konsulting inżynierski,
     
- koncepcje techniczne z analizą wykonalności,
     
- projekty zabudowy przemysłowych linii technologicznych,
     
- wielobranżową dokumentację techniczną, w tym:  projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza.
     
- pełnienie nadzorów autorskich,
     
- raporty ochrony środowiska.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: