Członkostwo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Metali NieżelaznychAl. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

tel.: + 48 12 617 26 70

faks: +48 12 633 23 16

wmn@agh.edu.pl | http://www.wmn.agh.edu.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia) – kierunki (specjalności):

•  Metalurgia (metalurgia metali nieżelaznych, przeróbka plastyczna, komputerowa inżynieria procesowa, ochrona metali przed korozją, recykling metali i ochrona środowiska, metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie)
•    Inżynieria Materiałowa (inżynieria materiałów metalicznych, materiałoznawstwo metali nieżelaznych)
•    Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych)

Prace naukowo-badawcze i ekspertyzy w zakresie otrzymywania, przetwórstwa i zastosowania metali nieżelaznych – obszary badań:
•    termodynamiczne i kinetyczne aspekty metalurgii i ochrony metali,
•    metalurgia ekstrakcyjna metali nieżelaznych,
•    badania i przetwórstwo metali i stopów,
•    nauka o materiałach metalicznych.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
11
Marzec
2020

20th International Automobile Recycling Congress IARC 2020

...

17
Marzec
2020

Circular Materials Conference

...

19
Marzec
2020

Warsztaty Recykling Metali - prezentacje technologii

...


Nasi Członkowie: