Członkostwo

Przywileje i obowiązki

Członkom Izby przysługuje:

•    czynne prawo wyborcze do organów Izby,
•    prawo wskazywania kandydatów do organów Izby,
•    prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,
•    prawo do korzystania ze wszelkich form pomocy Izby na zasadach określonych przez Izbę,
•    prawo do wsparcia ze strony Izby.

Członkowie Izby mają następujące obowiązki: 

•    postępowanie zgodnie z zasadami etyki, godności kupieckiej i zaniechać każdej czynności uchybiającej godności kupieckiej i dobremu imieniu Izby,
•    terminowe regulowanie opłat członkowskich,
•    wspieranie Izby w osiąganiu wyznaczanych przez nią celów i zadań,
•    przestrzeganie postanowień Statutu Izby oraz respektowania uchwał władz Izby,
•    dbanie o dobre imię Izby.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
27
Czerwiec
2018

XXIV Walne Zgromadzenie IGMNiR

...

26
Wrzesień
2018

Europejski Kongres Technologiczny 2018

...

09
Październik
2018

12.Międzynarodowe Targi i Kongres ALUMINIUM 2018

...


Nasi Członkowie: