Członkostwo

Przywileje i obowiązki

Członkom Izby przysługuje:

•    czynne prawo wyborcze do organów Izby,
•    prawo wskazywania kandydatów do organów Izby,
•    prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,
•    prawo do korzystania ze wszelkich form pomocy Izby na zasadach określonych przez Izbę,
•    prawo do wsparcia ze strony Izby.

Członkowie Izby mają następujące obowiązki: 

•    postępowanie zgodnie z zasadami etyki, godności kupieckiej i zaniechać każdej czynności uchybiającej godności kupieckiej i dobremu imieniu Izby,
•    terminowe regulowanie opłat członkowskich,
•    wspieranie Izby w osiąganiu wyznaczanych przez nią celów i zadań,
•    przestrzeganie postanowień Statutu Izby oraz respektowania uchwał władz Izby,
•    dbanie o dobre imię Izby.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Luty
2019

198 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN

Konferencja poświęcona Jubileuszowi 65-lecia Sto...

26
Luty
2019

15th International Aluminium Recycling Congress

...

27
Luty
2019

XX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

...


Nasi Członkowie: