Członkostwo

Przywileje i obowiązki

Członkom Izby przysługuje:

•    czynne prawo wyborcze do organów Izby,
•    prawo wskazywania kandydatów do organów Izby,
•    prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,
•    prawo do korzystania ze wszelkich form pomocy Izby na zasadach określonych przez Izbę,
•    prawo do wsparcia ze strony Izby.

Członkowie Izby mają następujące obowiązki: 

•    postępowanie zgodnie z zasadami etyki, godności kupieckiej i zaniechać każdej czynności uchybiającej godności kupieckiej i dobremu imieniu Izby,
•    terminowe regulowanie opłat członkowskich,
•    wspieranie Izby w osiąganiu wyznaczanych przez nią celów i zadań,
•    przestrzeganie postanowień Statutu Izby oraz respektowania uchwał władz Izby,
•    dbanie o dobre imię Izby.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
10
Luty
2018

Koszęcin - Warsztaty IGMNiR i Partnerzy

Warsztaty programowo-szkoleniowe "IGMNiR i Partner...

19
Marzec
2018

VDM Trefftag Ost in Leipzig

...

22
Marzec
2018

10th World Lead Conference

...


Nasi Członkowie: