Członkostwo

Przywileje i obowiązki

Członkom Izby przysługuje:

•    czynne prawo wyborcze do organów Izby,
•    prawo wskazywania kandydatów do organów Izby,
•    prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,
•    prawo do korzystania ze wszelkich form pomocy Izby na zasadach określonych przez Izbę,
•    prawo do wsparcia ze strony Izby.

Członkowie Izby mają następujące obowiązki: 

•    postępowanie zgodnie z zasadami etyki, godności kupieckiej i zaniechać każdej czynności uchybiającej godności kupieckiej i dobremu imieniu Izby,
•    terminowe regulowanie opłat członkowskich,
•    wspieranie Izby w osiąganiu wyznaczanych przez nią celów i zadań,
•    przestrzeganie postanowień Statutu Izby oraz respektowania uchwał władz Izby,
•    dbanie o dobre imię Izby.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
09
Maj
2019

14. Konferencja Recykling Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektornicznego

...

15
Maj
2019

3rd International Zinc Conference - Europe

...

20
Maj
2019

BIR 2019 World Recycling Convention & Exhibition

...


Nasi Członkowie: