Aktualności

Wybory władz IGMNiR

2013-06-28

W dniu 27 czerwca 2013 r. odbyło się XIX Walne Zgromadzenie Członków IGMNiR. Podczas obrad wybrano Radę Izby na IX kadencję.

Obecni na obradach Walnego Zgromadzenia Członkowie Izby w głosowaniu tajnym jednomyślnie zdecydowali o wyborze Rady w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Izby:

Tadeusz Baj (BIPROMET S.A.)

Wiceprzewodniczący Rady Izby:

Leszek Byszyński (KGHM Polska Miedź S.A.)
Bogusław Ochab (Zakłady Górniczo - Hutnicze „Bolesław” S.A.)
Grzegorz Stulgis (Alumetal S.A.)

Członkowie Rady Izby:

Adam Czech (P.O.S.W. „HERMEX” Adam Wojciech Czech)  
Paweł Grędysa (Metkom Sp. z o.o.)
Mirosław Indyka (Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.)  
Bernard Kucz (MetalCo Sp. z o. o.)
Gregor  Moj (Cronimet PL  Sp. z o. o.)  
Wacław Muzykiewicz (Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie)  
Jacek Rawecki (KGHM Metraco S.A.)
Zbigniew  Rybakiewicz  (Orzeł Biały S.A. )
Marek Suchowolec (DROP Sp. z o.o.)
prof. Zbigniew Śmieszek (Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach)
Kazimierz Śmigielski (HUTMEN S.A.)  

Rada Izby dokonała wyboru Zarządu, który pozostał jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu na kolejną kadencję objął Kazimierz Poznański.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: