Aktualności

Władze IGMNiR wybrane na XXII WZI

2016-06-10

Na XXII Walnym Zgromadzeniu Izby dokonano wyboru Rady Izby X kadencji. Rada Izby z kolei na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się oraz powołała Prezesa Zarządu Izby.

Obecni na obradach XXII Walnego Zgromadzenia Członkowie Izby w głosowaniu tajnym  zdecydowali o wyborze Rady Izby X kadencji w następującym składzie:

Ochab Bogusław - Przewodniczący Rady Izby, Prezes ZGH Bolesław SA, Bukowno

Rawecki Jacek - Wiceprzewodniczący Rady Izby,   V-ce Prezes KGHM "Polska Miedź" SA, Lubin

Iwanejko Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady Izby,  Prezes Zarządu Impexmetal SA, Warszawa

Stulgis Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Izby, Przewodniczący RN Alumetal SA, Kęty

Czech Adam - Członek Rady, Właściciel Firmy Hermex, Herby

Indyka Mirosław - Członek Rady, Prezes Zarządu HCM Miasteczko Śl. SA

Lipiński Maciej - Członek Rady, V-ce Prezes Cronimet Polska Sp. z o.o., Inowrocław

Łatka Andrzej - Członek Rady, Prezes Baterpol SA, Katowice

Marianiuk Ewa - Członek Rady, Prezes Metraco SA, Legnica

Pedersen Michael - Członek Rady,  Prezes Orzeł Biały SA, Piekary Śląskie

Rado Zdzisław - Członek Rady,  Prezes Spółki RADO Sp. z o.o., Mielec

Richert Maria - Członek Rady,   Dziekan Wydziału MN AGH, Kraków

Suchowolec Marek - Członek Rady, Przewodniczący Rady Nadzorczej DROP SA, Warszawa

Śmieszek Zbigniew - Członek Rady,  Dyrektor Instytutu MN i Prezes SITMN, Gliwice

Woźniak Jan - Członek Rady, Prezes Zarządu WM Dziedzice SA, Czechowice-Dziedzice

 

Rada Izby dokonała wyboru Prezesa Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu na kolejną kadencję objął Kazimierz Poznański.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: