Aktualności

W sprawie back - loadingu do Przewodniczącego KE

2013-03-07

Przedstawiciele organizacji branżowych skupionych w federacji Eurometaux, reprezentujących interesy przedsiębiorstw przemysłu metali nieżelaznych, z inicjatywy Komitetu Energii i Polityki Klimatycznej w Eurometaux skierowali list (o jednakowej treści) do Przewodniczącego KE José Manuela Barroso. Listy zostaną zebrane w jeden dokument i złożone za pośrednictwem Komitetu w Brukseli.

Obecnie w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim trwa dyskusja na temat sposobów poprawy funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). W liście organizacje branżowe wyraziły swoje obawy związane z przyjęciem propozycji tzw. back - loadingu oraz wymieniły możliwe konsekwencje wycofania z rynku aukcyjnego 900 mln uprawnień do emisji CO2.
Eurometaux dąży do spotkania z Przewodniczącym Barroso, podczas którego reprezentanci przemysłu metali nieżelaznych mogliby przedstawić swoje stanowisko i argumenty.

Linki zewnętrzne

link  List IGMNiR do Przewodniczącego KE José Manuela Barroso

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
05
Grudzień
2022

Sustainable Economy in Horizon Europe

Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważonej Gospoda...


Nasi Członkowie: