Aktualności

W sprawie back - loadingu do Przewodniczącego KE

2013-03-07

Przedstawiciele organizacji branżowych skupionych w federacji Eurometaux, reprezentujących interesy przedsiębiorstw przemysłu metali nieżelaznych, z inicjatywy Komitetu Energii i Polityki Klimatycznej w Eurometaux skierowali list (o jednakowej treści) do Przewodniczącego KE José Manuela Barroso. Listy zostaną zebrane w jeden dokument i złożone za pośrednictwem Komitetu w Brukseli.

Obecnie w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim trwa dyskusja na temat sposobów poprawy funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). W liście organizacje branżowe wyraziły swoje obawy związane z przyjęciem propozycji tzw. back - loadingu oraz wymieniły możliwe konsekwencje wycofania z rynku aukcyjnego 900 mln uprawnień do emisji CO2.
Eurometaux dąży do spotkania z Przewodniczącym Barroso, podczas którego reprezentanci przemysłu metali nieżelaznych mogliby przedstawić swoje stanowisko i argumenty.

Linki zewnętrzne

link  List IGMNiR do Przewodniczącego KE José Manuela Barroso

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
20
Wrzesień
2022

XVII Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET

...


Nasi Członkowie: