Aktualności

Trwa nabór zgłoszeń do programu Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Surowców

2014-01-13

Do 31 stycznia br. Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia udziału w programie Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Surowców (eng. European Partnership Innovation on Raw Materials - EIP on RM) na lata 2013 - 2020.

W EIP on RM mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i akademickie oraz organizacje pozarządowe, mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Koniecznym jest utworzenie zespołu (minimum 3 partnerów, pochodzących z różnych państw członkowskich UE), który opracuje projekt innowacyjnego rozwiązania technologicznego, mającego na celu usprawnić i ulepszyć procesy poszukiwania, wydobycia i przetwarzania złóż surowców.


„The European Innovation Partnership - Call for Commitments”

Notatka Komisji Europejskiej z dn. 26.09.2013 r.

 

Według szacunków, wartość zasobów mineralnych znajdujących się na naszym kontynencie na głębokości 500-1000 m wynosi 100 mld EURO. Zatem, bez wątpienia stanowią one ogromny potencjał, dzięki któremu Europa może uniezależnić import surowców z krajów azjatyckich oraz odzyskać pozycję lidera. W osiągnięciu tego zamierzenia mają pomóc liczne inicjatywy KE, m.in. EIP on RM.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący KE, powiedział: „Potrzebujemy połączyć nasze siły, aby wykorzystać surowcowy potencjał Europy. Konieczne są zintensyfikowane działania, aby do 2020 r. Europa stała się światowym liderem w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania, recyklingu i zastępowania surowców. Innowacyjna technologia jest decydującym czynnikiem dla konkurencyjności Europy i jej trwałego wzrostu gospodarczego”.
 
Dlatego dzięki takim programom jak EIP on RM nie tylko gospodarka europejska, ale także rodzimy przemysł, w tym metali nieżelaznych, może bardzo dużo zyskać.

 

Czytaj o programie EIP on RM na stronie www

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
02
Czerwiec
2020

HARBOUR's 13th Aluminium Summit

...

11
Czerwiec
2020

CARI Convention of Canadian Association Recycling Industries

...

19
Czerwiec
2020

IGMNiR-Recuperation EURO 2020 Polska-Hiszpania

...


Nasi Członkowie: