Aktualności

Straty z tytułu kradzieży metali w Polsce rocznie wynoszą kilkaset milionów złotych

2012-11-12

Dnia 12 listopada br. w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja poświęcona zjawisku kradzieży metali w Polsce pt. "Przeciwdziałanie kradzieżom metali". Została zorganizowana przez Sygnatariuszy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury, które podpisano 23 sierpnia 2012 r. z inicjatywy trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele policji, którzy zaprezentowali skuteczne metody walki ze złodziejami infrastruktury w południowo-zachodniej Polsce. W efekcie obniżyły one w ostatnich kwartałach skalę zjawiska na tym terenie  o kilkadziesiąt procent.

Na zaproszenie Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu w konferencji uczestniczył David Ransom, dyrektor międzynarodowego projektu przeciwdziałania kradzieżom metali Pol-PRIMETT, oraz Alan Pacey, oficer British Transport Police.

David Ransom zaprezentował główne założenia projektu Pol-PRIMETT, którego celem jest wdrażanie, rozwój i promowanie metod oraz narzędzi niezbędnych do strategicznego zapobiegania i skutecznego zwalczania przestępczości związanej z kradzieżami metali. Natomiast Oficer British Transport Police podzielił się doświadczeniami brytyjskiej policji w walce ze złodziejami infrastruktury w Wielkiej Brytanii. Zmniejszenie zjawiska kradzieży kabli jest jednym z priorytetowych celów w planie British Transport Police na lata 2012/2013.

Aktualnie w europejskim projekcie Pol-PRIMETT uczestniczy pięć krajów: Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy. Zagraniczni goście zakładają dołączenie do projektu 8 państw- członków Unii Europejskiej, w tym Polski. Dane przytoczone przez Davida Ransoma świadczą o tym, że problem kradzieży infrastruktury i metali nieżelaznych to problem globalny. Straty kolei greckich od 2010 roku wyniosły 12 mln euro; 1 mln funtów w tygodniu - to wysokość wypłat odszkodowań wypłacanych przez brytyjskie firmy ubezpieczeniowe dla ofiar kradzieży infrastruktury. Natomiast w Czechach miała miejsce kradzież 10 tonowego mostu i ponad 250 metrów linii kolejowej. Statystyki pokazują, że negatywne zjawiska kradzieży infrastruktury potęgują kryzys gospodarczy w państwach południowej Europy.

Dotychczasowe doświadczenia państw wysoko rozwiniętych w zwalczaniu przestępczości związanej z kradzieżami i dewastacjami infrastruktury wskazują, że tylko współdziałanie dobrze wyposażonych organów ścigania, przedsiębiorstw, których infrastruktura jest rozkradana i dewastowana, oraz firm z branży recyklingu przynoszą efekt w postaci zmniejszenia liczby i skali przestępstw w długim terminie. Sygnatariusze Memorandum z 23 sierpnia 2012 r. liczą, że kooperacja z organami ścigania oraz wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi ograniczy w przyszłości skalę zjawiska kradzieży metali, co pozwoli zmniejszyć kilkusetmilionowe straty z tego tytułu dla przedsiębiorstw i społeczeństwa, a także znacznie zwiększyć bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, poprawić ciągłość dostaw energii, czy też zmniejszyć zakłócenia w usługach telekomunikacyjnych.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: