Aktualności

Senat za zwolnieniem z akcyzy na prąd m.in. dla procesu metalurgicznego i elektrolizy

2015-08-07

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 sierpnia br. Senat podjął uchwałę o przyjęciu ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw bez poprawek. Kolejnym etapem jest przedłożenie ustawy do podpisu Prezydenta. W ustawie znajduje sie poprawka rządowa, która wprowadza:

  • zwolnienie bezpośrednie dla wszystkich podatników akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach do celów redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych;
  • zwolnienie dla zakładów energochłonnych stosowane w trybie zwrotu część zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej przez te zakłady (zwrotowi będzie podlegała akcyza zapłacona od energii elektrycznej przekraczającej wskaźnik energochłonności w wysokości 3 proc.).

Zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Za przyjęciem ustawy głosowało 74 senatorów, przeciw 1, wstrzymało się od głosu 4.

Jest to wielka, długo wyczekiwana i pomocna dla naszego przemysłu metalurgicznego sprawa, dlatego wszystkim Partnerom zaangażowanym w proces legislacyjny składamy serdeczne gratulacje. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem naszych członków: KGHM Polska Miedź S.A. i ZGH Bolesław S.A.

 

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
26
Wrzesień
2018

Europejski Kongres Technologiczny 2018

...

06
Październik
2018

BIR Światowa Konwencja Recyklingu

...

09
Październik
2018

12.Międzynarodowe Targi i Kongres ALUMINIUM 2018

...


Nasi Członkowie: