Aktualności

Senat przyjął projekt ustawy o VAT bez poprawek

2013-08-08

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu senackich Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw bez poprawek.

Senator Wiesław Dobkowski (PiS, Komisja Gospodarki Narodowej) na posiedzeniu plenarnym Senatu RP w środę, 7.08.2013 r., zgłosił poprawkę rozszerzającą Załącznik nr 11 o półprodukty z aluminium. 

Minister Finansów Maciej Grabowski, w uzasadnieniu odrzucenia poprawek powiedział, że Ministerstwo nie widzi wyłudzeń w półproduktach z aluminium, stąd niezasadność poprawki.

W wyniku dyskusji i jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Finansów,  całość ustawy przyjęto bez jakichkolwiek poprawek. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 13 senatorów, przeciw było 3, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
20
Marzec
2019

19th International Automobile Recycling Congress IARC 2019

...

20
Marzec
2019

Konferencja Nowe rozwiązania, postępy i wyzwania w przemyśle przetwórczym metali nieżelaznych

Spotkanie rozpoczyna cykl konferencji pt. Kierunki...

28
Marzec
2019

Międzynarodowe Spotkanie Recyklerów Metali VDM & IGMNiR -"Get - together"

...


Nasi Członkowie: