Aktualności

Sektor metalurgiczny chce spójnej polityki przemysłowej w Polsce

2014-03-18

- Przemysł jest bardzo ważnym elementem gospodarki, który wpływa na jej stabilność. Pokazały to ostatnie zawirowania na rynkach i kryzys finansowy - przyznał wicepremier Janusz Piechociński na spotkaniu z przedstawicielami branży metalurgicznej, które odbyło się z inicjatywy HIPH oraz IGMNiR w dniu 12 marca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Reprezentanci sektorów stalowego i metali nieżelaznych zaapelowali do Wicepremiera o spójną politykę przemysłową, sprzyjającą działalności przedsiębiorstw.

Kazimierz Poznański, prezes IGMNiR, zaznaczył, że z powodu obciążeń wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, m.in. wysokich cen za energię elektryczną, zostały zamknięte huty, produkujące aluminium z boksytów. Obecnie odlewnie zużywają do produkcji złomy. – Nie można sprostać konkurencji przy obciążeniu 231 euro kosztów energii na tonę pierwotnego aluminium – mówił.

Potrzebę wypracowania spójnej strategii dla polskiego przemysłu metalurgicznego podkreślił w swoim wystąpieniu Wojciech Kędzia, wiceprezes zarządu ds. produkcji KGHM Polska Miedź S.A. – W Polsce cały czas rosną koszty wydobycia, ochrony środowiska,wieczystego użytkowania, podatku od kopalin. Rosną też ceny energii elektrycznej. Tak dużych obciążeń nie ma w innych krajach – mówił.

Prezes Bogusław Ochab stwierdził, że wysokie ceny energii są zagrożeniem dla funkcjonowania huty cynku ZGH „Bolesław” S.A., w której zużycie prądu stanowi 23% wszystkich kosztów. – Europejskie dyrektywy dopuszczają zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej na potrzeby niektórych procesów metalurgicznych. Takie zwolnienia stosują m.in. Słowacja, Czechy, Niemcy, Litwa. Tam akcyza jest zerowa, natomiast w Polsce wynosi 4,97 euro/MWh.

Wicepremier Piechociński zadeklarował dalszą współpracę z przedstawicielami branży metalurgicznej. Zapewnił, że zostanie zrealizowany postulat HIPH oraz IGMNiR, dotyczący powołania przez Rząd międzyresortowego zespołu ds. przemysłu metalurgicznego.

Prace zespołu miałyby się koncentrować na zagadnieniach związanych m.in. z przeciwdziałaniem wyłudzeniom podatku VAT na produktach i półproduktach z metali; zwolnieniem przedsiębiorstw energochłonnych z akcyzy od energii elektrycznej; wypracowaniem mechanizmów umożliwiających długofalowe inwestycje, w tym kwestia ulg inwestycyjnych. Kolejnym obszarem działalności byłoby także wspieranie innowacyjności rodzimego przemysłu metalurgicznego, a także zacieśnienie współpracy firm z jednostkami samorządu terytorialnego i oświatowymi na rzecz kształcenia młodych kadr.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
20
Marzec
2019

19th International Automobile Recycling Congress IARC 2019

...

20
Marzec
2019

Konferencja Nowe rozwiązania, postępy i wyzwania w przemyśle przetwórczym metali nieżelaznych

Spotkanie rozpoczyna cykl konferencji pt. Kierunki...

28
Marzec
2019

Międzynarodowe Spotkanie Recyklerów Metali VDM & IGMNiR -"Get - together"

...


Nasi Członkowie: