Aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy o bateriach i akumulatorach

2014-02-19

W dniu 18 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

Według nowej propozycji zmiany ustawy przedsiębiorcy będą mogli przetwarzać zużyte baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe w zakładzie przetwarzania, bez konieczności doposażenia takiego zakładu w hutę (w odniesieniu do złomu ołowiu) i instalację do recyklingu tworzyw sztucznych.

Zakłady nie prowadzące recyklingu ołowiu i jego związków lub tworzyw sztucznych będą musiały przekazać frakcje ołowiu i tworzyw sztucznych do odpowiednich instalacji. Jeśli tego nie zrobią, będą podlegały karze w wysokości od 5 tys. zł do 1 miliona zł.

Na mocy przyszłej ustawy z części obowiązków mają być zwolnione firmy, które w danym roku wprowadziły do obrotu baterie lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg. W przypadku baterii lub akumulatorów przemysłowych i samochodowych ich masa nie będzie mogła być większa niż 100 kg. Przedsiębiorstwa te mogą być zwolnione z obowiązków dotyczących osiągania wymaganych poziomów zbierania, uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym te odpady oraz prowadzącym zakład ich przetwarzania, składania wykazu zakładów przetwarzania. By uzyskać zwolnienie, przedsiębiorstwa będą musiały złożyć odpowiednie dokumenty u marszałków województw.

Wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory będą musieli być wpisani do specjalnie dla nich stworzonego rejestru i sporządzać sprawozdania o masie przedmiotów wprowadzanych do obrotu. Sprawozdania będą tworzyli także przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów, które następnie przekażą marszałkom województw.

Projekt ustawy zakłada, że w ewidencji baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu nie trzeba będzie informować o ich liczbie, a jedynie o ich rodzaju i masie.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: