Aktualności

Rusza unijny program Europejskiego Partnerstwa Innowacji na Rzecz Surowców

2013-12-05

Dzisiaj, tj. 5 grudnia br., w Brukseli odbędzie się inauguracja unijnego programu Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Surowców (eng. European Partnership Innovation on Raw Materials - EIP on RM) na lata 2013 - 2020.

Według szacunków, wartość zasobów mineralnych, znajdujących się na naszym kontynencie na głębokości 500-1000 m, wynosi 100 mld EURO. Zatem, bez wątpienia stanowią one ogromny potencjał, dzięki któremu Europa może uniezależnić import surowców z krajów azjatyckich oraz odzyskać pozycję lidera.

W osiągnięciu tego zamierzenia mają pomóc liczne inicjatywy Komisji Europejskiej, adresowane do przedsiębiorstw, ośrodków akademickich i badawczych, organizacji pozarządowych, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Mogą one usprawnić i ulepszyć procesy poszukiwania, wydobycia i przetwarzania złóż surowców. Jednym z programów jest Europejskie Partnerstwo Innowacji na Rzecz Surowców na lata 2013-20.

Pisaliśmy o tym - „Inicjatywy UE szansą na rozwój przemysłu metali nieżelaznych i recyklingu”

W EIP on RM mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i akademickie oraz organizacje pozarządowe, mające siedzibę na terenie UE. Zainteresowani będą tworzyć międzynarodowe konsorcja, które przygotują projekt innowacyjnego rozwiązania technologicznego, usprawniającego procesy produkcyjne w wybranym obszarze działania, określonym w Strategii. 

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący KE, powiedział: „Potrzebujemy połączyć nasze siły, aby wykorzystać surowcowy potencjał Europy. Konieczne są zintensyfikowane działania, aby do 2020 r. Europa stała się światowym liderem w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania, recyklingu i zastępowania surowców. Innowacyjna technologia jest decydującym czynnikiem dla konkurencyjności Europy i jej trwałego wzrostu gospodarczego”.

Termin nadsyłania zgłoszeń do programu EIP on RM mija 31 stycznia 2014 r. Ostatecznie to  KE wybierze projekty rozwiązań technologicznych, w celu ich realizacji.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
26
Wrzesień
2018

Europejski Kongres Technologiczny 2018

...

06
Październik
2018

BIR Światowa Konwencja Recyklingu

...

09
Październik
2018

12.Międzynarodowe Targi i Kongres ALUMINIUM 2018

...


Nasi Członkowie: