Aktualności

Rusza unijny program Europejskiego Partnerstwa Innowacji na Rzecz Surowców

2013-12-05

Dzisiaj, tj. 5 grudnia br., w Brukseli odbędzie się inauguracja unijnego programu Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Surowców (eng. European Partnership Innovation on Raw Materials - EIP on RM) na lata 2013 - 2020.

Według szacunków, wartość zasobów mineralnych, znajdujących się na naszym kontynencie na głębokości 500-1000 m, wynosi 100 mld EURO. Zatem, bez wątpienia stanowią one ogromny potencjał, dzięki któremu Europa może uniezależnić import surowców z krajów azjatyckich oraz odzyskać pozycję lidera.

W osiągnięciu tego zamierzenia mają pomóc liczne inicjatywy Komisji Europejskiej, adresowane do przedsiębiorstw, ośrodków akademickich i badawczych, organizacji pozarządowych, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Mogą one usprawnić i ulepszyć procesy poszukiwania, wydobycia i przetwarzania złóż surowców. Jednym z programów jest Europejskie Partnerstwo Innowacji na Rzecz Surowców na lata 2013-20.

Pisaliśmy o tym - „Inicjatywy UE szansą na rozwój przemysłu metali nieżelaznych i recyklingu”

W EIP on RM mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i akademickie oraz organizacje pozarządowe, mające siedzibę na terenie UE. Zainteresowani będą tworzyć międzynarodowe konsorcja, które przygotują projekt innowacyjnego rozwiązania technologicznego, usprawniającego procesy produkcyjne w wybranym obszarze działania, określonym w Strategii. 

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący KE, powiedział: „Potrzebujemy połączyć nasze siły, aby wykorzystać surowcowy potencjał Europy. Konieczne są zintensyfikowane działania, aby do 2020 r. Europa stała się światowym liderem w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania, recyklingu i zastępowania surowców. Innowacyjna technologia jest decydującym czynnikiem dla konkurencyjności Europy i jej trwałego wzrostu gospodarczego”.

Termin nadsyłania zgłoszeń do programu EIP on RM mija 31 stycznia 2014 r. Ostatecznie to  KE wybierze projekty rozwiązań technologicznych, w celu ich realizacji.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
05
Grudzień
2022

Sustainable Economy in Horizon Europe

Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważonej Gospoda...


Nasi Członkowie: