Aktualności

Polski system podatkowy gotowy na zmiany

2014-01-28

Z inicjatywy Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu /IGMNiR/, PwC oraz Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk, 14 stycznia br. w Warszawie została zorganizowana konferencja pt. "Zwalczanie nadużyć w VAT - co może zrobić administracja skarbowa?". Zaproszeni goście dyskutowali, jakie rozwiązania organizacyjne i legislacyjne powinny zostać wdrożone do systemu podatkowego, aby poprawić stan finansów publicznych w Polsce, bez szkody dla uczciwych przedsiębiorców.

Co najmniej 36,5 mld złotych - tyle według szacunków firmy doradczej PricewaterhouseCoopers /PwC/ traci Skarb Państwa z tytułu luki podatkowej w VAT. Różnica między należnymi a rzeczywistymi wpływami do budżetu z podatku od towarów i usług w przeciągu ostatnich kilku lat gwałtownie wzrosła.

Jedną z podstawowych przyczyn powstawania luki podatkowej w VAT są oszustwa podatkowe. – Przestępczość podatkowa zaburza zdrową konkurencję na rynku. W wyniku funkcjonowania szarej strefy oraz wyłudzania podatków zmniejsza się opłacalność prowadzenia uczciwego biznesu, a przedsiębiorcy, którzy sami padli ofiarą tego typu oszustw, dodatkowo mogą spotkać się z zastrzeżeniami ze strony organów podatkowych – wyjaśnia Tomasz Kassel z PwC.

Jak zatem walczyć z przestępczością podatkową w Polsce? Kazimierz Poznański, prezes zarządu IGMNiR, uważa, że powinniśmy czerpać wzorce z rozwiązań, które pomyślnie funkcjonują w innych państwach, jak na przykład w Kanadzie. – Tam nadrzędnym celem administracji skarbowej nie jest prowadzenie czynności kontrolnych na masową skalę, ale skuteczne prowadzenie kontroli grup podmiotów objętych podwyższonym ryzykiem. Mówimy tu o rozległej współpracy różnych instytucji, zarówno wyspecjalizowanych jednostek, jak i uczciwych przedsiębiorców. Czekam niecierpliwie na dzień, w którym z takiego systemu skorzystają także polscy podatnicy – mówi.

Ścisła i stała współpraca z innymi organami i służbami, a także pomiędzy samymi jednostkami administracji podatkowej i skarbowej, zaowocowałaby skuteczną wymianą informacji o popełnionych przestępstwach podatkowych, a także łatwiejszym dostępem do dokumentów z czynności kontrolnych.

Jednak, efektywne wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w VAT wymaga przede wszystkim zmian systemowych. PwC proponuje, aby jedną z nich było powołanie odrębnych jednostek, odpowiedzialnych wyłącznie za zwalczanie przestępczości podatkowej. Wynika to ze skomplikowanych mechanizmów wyłudzania należności podatkowych, a także wyspecjalizowanych narzędzi potrzebnych do ich zwalczania.

Reforma administracji podatkowej nie odbędzie się bez wykorzystania zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Dzięki informatyzacji dane mogłyby być przetwarzane w sposób jednolity, bezpieczny i transparentny.

– System podatkowy w Polsce dojrzał do zmiany. Pilnie jej potrzebujemy – stwierdza prof. Konrad Raczkowski z Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk. – Przy tym tempie wzrostu luki podatkowej, nie tylko w VAT, finanse publiczne w perspektywie średniookresowej staną na krawędzi bankructwa. Dlatego wierzę, że nasza konferencja to dopiero początek dyskusji, która przyniesie ważne zmiany na lepsze – dodaje.


* Dane liczbowe wykorzystane w tekście pochodzą z raportu „Luka podatkowa w VAT - jak to zwalczać?”  przygotowanego przez firmę PwC na zlecenie Instytutu Studiów Strukturalnych

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
05
Grudzień
2022

Sustainable Economy in Horizon Europe

Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważonej Gospoda...


Nasi Członkowie: