Aktualności

Podsumowanie roku 2012 w przemyśle metali nieżelaznych

2013-01-03

O ubiegłorocznych sukcesach w przemyśle metali nieżelaznych, a także o perspektywach rozwojowych na przyszłość mówi prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

O ubiegłorocznych sukcesach w przemyśle metali nieżelaznych, a także o perspektywach rozwojowych na przyszłość mówi prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Wydarzenie/wydarzenia w 2012 roku, które miało/y największy wpływ na rozwój branży.

Z wydarzeń 2012 r. należy wymienić, po pierwsze, przejęcie Grupy Cynkowej przez nowego, prywatnego właściciela, co miejmy nadzieję, oznacza kontynuację rozwoju Grupy, tak widoczną w ostatnich latach pod kierownictwem Prezesa Bogusława Ochaba (ZGH „Bolesław” S.A.), wspólnie z Prezesem Mirosławem Indyką (Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.) i Prezesem Janem Czekajem (Bolesław Recycling Sp. z o.o.).

KGHM Polska Miedź S.A. podjęła ekspansję zagraniczną, przejmując firmę Quadra i tworząc KGHM International. Oznacza to aktywizację Polskiej Miedzi na rynkach międzynarodowych, tworzenie nowych możliwości w zakresie wzrostu produkcji miedzi, rozwoju współpracy międzynarodowej, rozwoju nowych technologii i ich eksportu oraz umocnienie pozycji KGHM Polska Miedź S.A. w skali globalnej.

Ponadto podpisane zostało porozumienie między KGHM Polska Miedź S.A. a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, o realizacji projektu sektorowego „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii”, którego założenia zostały przygotowane przez Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice i KGHM Cuprum. Realizacja tego projektu ma trwać 4 lata, przy współfinansowaniu na poziomie 200 mln przez obie strony, w ukierunkowaniu na opracowanie nowych technologii i nowych produktów w zakresie kompleksowego rozwoju przemysłu metali nieżelaznych, szczególnie przemysłu miedziowego w zakresie górnictwa, przeróbki rud, ochrony środowiska, pirometalurgii, hydrometalurgii, przetwórstwa i nowych materiałów, z uzyskaniem wysokiej innowacyjności, na bazie opracowanych nowych technologii, z zastosowaniem w kraju i zagranicą.

W dalszym ciągu BIPROMET S.A.,  przy współpracy z IMN Gliwice, kontynuuje nowe projekty rozwoju hutnictwa miedzi w zakresie II pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I, nowej huty złomowej w Hucie Miedzi Legnica i unowocześnienia Huty Głogów II. Realizacja tych projektów oznacza milowy krok w rozwoju polskiego hutnictwa miedzi.

Osoba/ludzie, którzy wywarli wpływ na sytuację w branży.

Przemysł metali nieżelaznych posiada doświadczoną kadrę menadżerską, która zasługuje na wysokie oceny zarówno w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw, jak i MSP. Moim zdaniem należy podkreślić szczególnie rolę i znaczenie takich menadżerów, jak: Prezes Polskiej Miedzi  Herbert Wirth; Prezes Grupy Cynkowej  Bogusław Ochab; oraz Prezes BIPROMET S.A. Tadeusz Baj.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że trzy jednostki naukowe, bezpośrednio związane z przemysłem metali nieżelaznych i działające na rzecz tego przemysłu, obchodziły jubileusze działalności, a mianowicie: IMN Gliwice – jubileusz 60-lecia; Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie – jubileusz 50-lecia, przy czym po raz pierwszy dziekanem Wydziału została kobieta - Pani Profesor Maria Richert; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – jubileusz 60-lecia. Bezpośrednie związki jednostek naukowych z przemysłem są bazą rozwoju innowacyjności w naszym przemyśle.

Przewidywania, prognozy dla branży na rok 2013.

W 2013 roku branża recyklingu będzie przechodziła okres zmian związanych z proponowanymi nowelizacjami ustaw dotyczących przetwarzania niektórych rodzajów odpadów, jak ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o bateriach i akumulatorach.
Jak co roku, zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej, wzrosną poziomy recyklingu odpadów, co wymagać będzie mobilizacji wielu przedsiębiorców i organizacji odzysku zajmujących się wprowadzaniem systemów zbiórki, eliminując „szarą strefę”.

Jestem zdania, że w nadchodzącym nowym roku powinno się prowadzić działania nad lepszą współpracą przemysłu z sektorem gospodarki odpadami. Pozwolą one zwiększyć udział złomu metali nieżelaznych w hutnictwie metali nieżelaznych.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
26
Wrzesień
2018

Europejski Kongres Technologiczny 2018

...

06
Październik
2018

BIR Światowa Konwencja Recyklingu

...

09
Październik
2018

12.Międzynarodowe Targi i Kongres ALUMINIUM 2018

...


Nasi Członkowie: