Aktualności

Podsumowanie roku 2012 w przemyśle metali nieżelaznych

2013-01-03

O ubiegłorocznych sukcesach w przemyśle metali nieżelaznych, a także o perspektywach rozwojowych na przyszłość mówi prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

O ubiegłorocznych sukcesach w przemyśle metali nieżelaznych, a także o perspektywach rozwojowych na przyszłość mówi prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Wydarzenie/wydarzenia w 2012 roku, które miało/y największy wpływ na rozwój branży.

Z wydarzeń 2012 r. należy wymienić, po pierwsze, przejęcie Grupy Cynkowej przez nowego, prywatnego właściciela, co miejmy nadzieję, oznacza kontynuację rozwoju Grupy, tak widoczną w ostatnich latach pod kierownictwem Prezesa Bogusława Ochaba (ZGH „Bolesław” S.A.), wspólnie z Prezesem Mirosławem Indyką (Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.) i Prezesem Janem Czekajem (Bolesław Recycling Sp. z o.o.).

KGHM Polska Miedź S.A. podjęła ekspansję zagraniczną, przejmując firmę Quadra i tworząc KGHM International. Oznacza to aktywizację Polskiej Miedzi na rynkach międzynarodowych, tworzenie nowych możliwości w zakresie wzrostu produkcji miedzi, rozwoju współpracy międzynarodowej, rozwoju nowych technologii i ich eksportu oraz umocnienie pozycji KGHM Polska Miedź S.A. w skali globalnej.

Ponadto podpisane zostało porozumienie między KGHM Polska Miedź S.A. a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, o realizacji projektu sektorowego „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii”, którego założenia zostały przygotowane przez Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice i KGHM Cuprum. Realizacja tego projektu ma trwać 4 lata, przy współfinansowaniu na poziomie 200 mln przez obie strony, w ukierunkowaniu na opracowanie nowych technologii i nowych produktów w zakresie kompleksowego rozwoju przemysłu metali nieżelaznych, szczególnie przemysłu miedziowego w zakresie górnictwa, przeróbki rud, ochrony środowiska, pirometalurgii, hydrometalurgii, przetwórstwa i nowych materiałów, z uzyskaniem wysokiej innowacyjności, na bazie opracowanych nowych technologii, z zastosowaniem w kraju i zagranicą.

W dalszym ciągu BIPROMET S.A.,  przy współpracy z IMN Gliwice, kontynuuje nowe projekty rozwoju hutnictwa miedzi w zakresie II pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I, nowej huty złomowej w Hucie Miedzi Legnica i unowocześnienia Huty Głogów II. Realizacja tych projektów oznacza milowy krok w rozwoju polskiego hutnictwa miedzi.

Osoba/ludzie, którzy wywarli wpływ na sytuację w branży.

Przemysł metali nieżelaznych posiada doświadczoną kadrę menadżerską, która zasługuje na wysokie oceny zarówno w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw, jak i MSP. Moim zdaniem należy podkreślić szczególnie rolę i znaczenie takich menadżerów, jak: Prezes Polskiej Miedzi  Herbert Wirth; Prezes Grupy Cynkowej  Bogusław Ochab; oraz Prezes BIPROMET S.A. Tadeusz Baj.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że trzy jednostki naukowe, bezpośrednio związane z przemysłem metali nieżelaznych i działające na rzecz tego przemysłu, obchodziły jubileusze działalności, a mianowicie: IMN Gliwice – jubileusz 60-lecia; Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie – jubileusz 50-lecia, przy czym po raz pierwszy dziekanem Wydziału została kobieta - Pani Profesor Maria Richert; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – jubileusz 60-lecia. Bezpośrednie związki jednostek naukowych z przemysłem są bazą rozwoju innowacyjności w naszym przemyśle.

Przewidywania, prognozy dla branży na rok 2013.

W 2013 roku branża recyklingu będzie przechodziła okres zmian związanych z proponowanymi nowelizacjami ustaw dotyczących przetwarzania niektórych rodzajów odpadów, jak ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o bateriach i akumulatorach.
Jak co roku, zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej, wzrosną poziomy recyklingu odpadów, co wymagać będzie mobilizacji wielu przedsiębiorców i organizacji odzysku zajmujących się wprowadzaniem systemów zbiórki, eliminując „szarą strefę”.

Jestem zdania, że w nadchodzącym nowym roku powinno się prowadzić działania nad lepszą współpracą przemysłu z sektorem gospodarki odpadami. Pozwolą one zwiększyć udział złomu metali nieżelaznych w hutnictwie metali nieżelaznych.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: