Aktualności

Nowe wyzwania dla przemysłu metali nieżelaznych i recyklerów

2013-01-19

W dniu 18 stycznia 2013 r. w Pałacu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie odbyły się warsztaty szkoleniowe pt. "Megatrendy w metalach; zarządzanie firmą i zespołem w recyklingu". Organizatorem spotkania była Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Podobnie jak w ubiegłym roku, wydarzenie zgromadziło ponad 50 gości. Wśród nich byli Członkowie i Partnerzy Izby z kraju i zagranicy.

W dniu 18 stycznia 2013 r. w Pałacu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie odbyły się warsztaty szkoleniowe pt. „Megatrendy w metalach; zarządzanie firmą i zespołem w recyklingu”. Organizatorem spotkania była Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Podobnie jak w ubiegłym roku, wydarzenie zgromadziło ponad 50 gości. Wśród nich byli Członkowie i Partnerzy Izby z kraju i zagranicy.

W przedpołudniowej sesji warsztatowej Jan Szafraniak, dyrektor Biura Izby, zaprezentował najważniejsze trendy w wymiarze globalnym i europejskim, które będą determinowały rozwój przemysłu metali nieżelaznych w Unii Europejskiej. – IGMNiR jest członkiem trzech czołowych międzynarodowych organizacji branżowych: BIR, Eurometaux oraz Eurometrec - mówi Kazimierz Poznański, prezes Zarządu IGMNiR. - Dzięki temu mamy możliwość uczestniczenia w zamkniętych seminariach i warsztatach poświęconych obecnej sytuacji w przemyśle metali nieżelaznych w Europie i na świecie. Są one dobrym miejscem do wyrażania poglądów oraz dyskusji na temat wyzwań stojących przed naszą branżą, a także poszukiwania rozwiązań problemów, z którymi boryka się nie tylko przemysł metali nieżelaznych, ale ogólnie europejska gospodarka. To właśnie w tych federacjach formułowane są wspólne stanowiska i opinie, zwłaszcza dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, dotyczące recyklingu, jak i szerzej całego przemysłu metali nieżelaznych – przyznaje.

Prezentacja pt. „Wyzwania i innowacje koniecznością oraz szansą w zrównoważonym rozwoju branży metali nieżelaznych” powstała na bazie informacji własnych oraz opublikowanych w dokumentach federacji Eurometaux, udostępnianych tylko jej Członkom. - We wrześniu ubiegłego roku specjalna grupa zadaniowa federacji Eurometaux określiła mocne i słabe strony branży, zidentyfikowała jej zagrożenia i wskazała szanse przyszłego rozwoju w perspektywie do roku 2050 - wyjaśnia Jan Szafraniak. Grupa określiła sześć głównych czynników, które mogą wpłynąć na osiągnięcie sukcesu przez europejski przemysł metali nieżelaznych. Dla każdego z tych czynników sformułowano projekty, które w perspektywie krótko i długoterminowej należałoby zrealizować. - Proces budowy wizji rozwoju branży został zaledwie rozpoczęty, wymaga jeszcze wielu prac, ale najważniejsze jest, aby wokół tej wizji branża się zintegrowała i aby wizja ta była inspirująca dla europejskich decydentów - dodaje.

W drugiej części spotkania zgromadzeni goście wzięli udział w szkoleniu menadżerskim pod hasłem „Branża: wartości i synergia”. - Celem warsztatu „Z mapą” była subiektywna refleksja nad momentem, w jakim znajduje się branża metali nieżelaznych, a następnie konfrontacja własnego punktu widzenia z ocenami innych uczestników - wyjaśnia Paweł Grzesik, trener z grupy Re-Aktor (Kraków), twórca teatralnej metody szkoleń biznesowych. Uczestnicy mieli za zadanie na wydrukowanych mapach symbolicznie przedstawić proces rozwoju przemysłu metali nieżelaznych. – Podczas warsztatów okazało się, że pomimo odmiennych doświadczeń zawodowych oraz różnego poziomu wiedzy na temat historii branży, wszyscy odnajdujemy wspólny cel: dbać o jej rozwój, a także o dobre imię i pozytywny wizerunek recyklerów - zaznacza Kazimierz Poznański. – Warsztaty uświadomiły nam również, jakie wartości uznajemy za kluczowe w prowadzeniu firmy: zaangażowanie, zaufanie i optymizm, które wzajemnie się dopełniają - dodaje.
W ocenie Pawła Grzesika zgromadzeni goście mieli dużą potrzebę indywidualnej analizy branży metali nieżelaznych. – Na podstawie moich obserwacji uważam, że uczestnicy potraktowali ćwiczenie „Z mapą” osobiście. Od razu można było zaobserwować przejście na poziom wartości i próbę diagnozy obiektywnej - mówi.

Następnie Mieczysław Studniarz, doradca finansowo - ubezpieczeniowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Finansowo-Ubezpieczeniowego „BEMA” (Kraków), omówił, jakie profity może przynieść firmie korzystanie z systemów motywacyjnych dla pracowników. Kancelaria już drugi rok jest Partnerem Merytorycznym Izby.

Goście mieli także okazję zapoznać się z ofertą Firmy Handlowej „Santrade” Grzegorz Romańczyk (Stalowa Wola) - dystrybutora maszyn, urządzeń i kompletnych systemów dla branży recyklingu.

Po raz pierwszy Izba, we współpracy z Fundacją Papaya (Kraków), zorganizowała aukcję charytatywną na rzecz dzieci ulicy w Limie. Fundacja wszechstronnie pomaga dzieciom i młodzieży w krajach rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ulicy. – Powstaliśmy po to, by ulica stała się dla dzieci drogą do celu, a nie przeznaczeniem; etapem w życiu, a nie adresem zamieszkania; punktem na mapie, a nie całym światem - mówi Katarzyna Dumańska, prezes Fundacji. Dzięki licytacji fotografii autorstwa Krystiana Bielatowicza udało się zebrać 2.330 złotych. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na wyprawki szkolne dla chłopców ulicy z domu Ayllu Situwa w Limie.

Z końcem ubiegłego roku do grona Członków Izby dołączyła między innymi włoska firma Cell-Data International S.r.l. Jest ona brokerem na Londyńskiej Giełdzie Metali. Fabio Di Folco, dyrektor zarządzający, oraz Leopoldo Clemente, dyrektor sprzedaży, zaprezentowali podstawowy zakres działalności Spółki.

Ostatnim punktem programu było otwarte posiedzenie Członków Zespołu Informacyjno-Prawnego, działającego przy Izbie. Grzegorz Stulgis oraz Marek Suchowolec, Członkowie Rady Izby, omówili zagadnienia związane z zasadą należytej staranności i szczególnej ostrożności w biznesie, zwłaszcza w branży recyklingu. Następnie przedstawili główne założenia programu przeciwdziałania kradzieżom metali Pol-PRIMETT, w którym Izba zyskała status Członka Stowarzyszonego. Na posiedzenie zostali zaproszeni detektywi z firmy Niemczyk i Wspólnicy Karat Sp. z o.o., którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w rozpoznawaniu i eliminowaniu nieuczciwych przedsiębiorców, aby zminimalizować w firmach recyklerskich ryzyko kradzieży wartościowych ładunków spedycyjnych.

Wieczorem, przy śpiewie i muzyce artystów z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, odbyła się uroczysta kolacja, podczas której zgromadzeni przedstawiciele firm otrzymali certyfikaty członkostwa na rok 2013. - Cieszy nas fakt, iż Izba rośnie w siłę! - mówi Kazimierz Poznański. – W ubiegłym roku do grona Członków dołączyło 11 nowych firm. Świadczy to o tym, że działania jakie podejmuje IGMNiR, w celu ochrony interesów swoich Członków, są odbierane w środowisku branżowym jako skuteczne i przynoszące korzyści. Utwierdza również w przekonaniu,  jak bardzo ważną rolę pełnią obecnie branżowe organizacje - dodaje.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
05
Czerwiec
2023

Konferencja SITMN - Branże Towarzyszące

...

08
Czerwiec
2023

Annual CARI Convention of Canadian Association Recycling Industries

...

19
Czerwiec
2023

Wizyta Studyjna IGMNIR w Centrum Kompetencji TOMRA - prezentacje technologii

...


Nasi Członkowie: