Aktualności

Ministerstwo Finansów odmówiło zgody na przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku rejestracji importu odpadów, w tym złomu metali w systemie SENT.

2022-02-22

Zarząd Izby informuje, że Ministerstwo Finansów odmówiło zgody na przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku rejestracji importu odpadów, w tym złomu metali w systemie SENT.

Dostaliśmy niedawno odpowiedź z Ministerstwa Finansów na nasze Izbowe Pismo z dn.3 lutego br., które dotyczyło podjętych przez Zarząd Izby starań w Ministerstwie dotyczących przesunięcia terminu wprowadzenia obowiązku rejestracji importu odpadów w systemie SENT.

W załączonej odpowiedzi, Ministerstwo Finansów uznaje, że proces legislacyjny dot. poszerzonego katalogu towarów objętych SENT'em został w tej kwestii zakończony, więc na tym etapie brak jest już jest jego modyfikacji i w związku z tym wchodzi on w życie z dniem dzisiejszym.

Ministerstwo składa nam przy tej okazji dwie ważne obietnice.
Po pierwsze, obiecuje analizę wpływu wdrażanych zmian na rynek obrotu odpadami i jeśli zaistnieje taka konieczność, to zostaną podjęte działania legislacyjne bądź informacyjne.

Po drugie, zgodnie z art.30 ust.4, obiecuje, że nie będzie wszczynać postępowań w sprawie o nałożenie kary pieniężnej o ile w przypadku kontroli celno-skarbowej nie zostaną stwierdzone naruszenia, które prowadziłyby do uszczupleń podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

W załącznikach można szczegółowo zapoznać się zarówno z treścią pisma wystosowanego przez IGMNiR do Ministerstwa Finansów, jak i odpowiedzią ze strony Ministerstwa.

Pliki do pobrania

pobierz  
pobierz  

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
05
Grudzień
2022

Sustainable Economy in Horizon Europe

Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważonej Gospoda...


Nasi Członkowie: