Aktualności

Konsultacje branżowe projektu ustawy o ZSEE

2014-05-27

Na stronie Ministerstwa Środowiska został opublikowany projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wszelkie komentarze dotyczące projektu prosimy przesyłać do dnia 6 czerwca br. na adres: biuro@igmnir.pl.

Czytaj projekt ustawy o ZSEE

Projekt ustawy o ZSEE jest podyktowany koniecznością wdrożenia postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Do końca 2018 r. będzie funkcjonował dotychczasowy „zamknięty” wykaz sprzętu elektrycznego i elektronicznego określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Od 2019 r. wykaz sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostanie „otwarty”, czego konsekwencją będzie uznanie za sprzęt elektryczny i elektroniczny każdego urządzenia spełniającego definicję sprzętu w rozumieniu projektowanej ustawy i niewyłączonego z zakresu jej stosowania.

W stosunku do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, projektowana ustawa obejmuje, zgodnie z art. 17 dyrektywy 2012/19/UE, zakresem swojej regulacji nową grupę podmiotów - autoryzowanych przedstawicieli. Autoryzowany przedstawiciel to organizacja odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która będzie przejmowała wszystkie obowiązki wprowadzającego sprzęt określone projektowaną ustawą. Wyznaczenie autoryzowanego przedstawiciela zwolni wprowadzającego sprzęt od obowiązku uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 tej ustawy.

W projektowanej ustawie warto zwrocić uwagę również na definicje, m.in. "wprowadzającego sprzęt", "zakład przetwarzania" oraz "zbierającego zużyty sprzęt".

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
20
Wrzesień
2022

XVII Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET

...

27
Wrzesień
2022

SECO/WARWICK E-Seminarium Obróbki Cieplnej 4.2

To już trzecia edycja wirtualnego wydarzenia bran...

17
PaĹşdziernik
2022

BIR World Recycling Convention 2022 Dubai

...


Nasi Członkowie: