Aktualności

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

2015-01-22

W nowej perspektywie finansowej Województwo Śląskie otrzyma 3 476 mln euro, co stanowi 11% puli przeznaczonej dla wszystkich województw (31,2 mld euro).

Program Operacyjny jest finansowany przez dwa fundusze – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 2498,9 mln euro oraz Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 978 mln euro.

Spośród 13 obszarów priorytetowych, najwięcej, bo aż 796,7 mln euro zostanie przeznaczone na działania podnoszące efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i regulujące gospodarkę niskoemisyjną. Na rozwój transportu przewiduje się 473 mln euro, zaś na wzmocnienie konkurencyjności MŚP – 305 mln euro. Pozostałe obszary to m.in. nowoczesna gospodarka, rewitalizacja i rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej, włączenie społeczne, dbałość o regionalny rynek pracy oraz ochrona środowiska.

Około 32% pieniędzy z Programu zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). 793 mln euro otrzyma Subregion Centralny w ramach ZIT, natomiast  Subregiony Północny, Południowy i Zachodni w ramach RIT mogą liczyć na 314,7 mln euro.

Ponadto, w ramach wsparcia tak zwanych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), określonych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, region otrzymał 124 mln euro. Ze względu na szczególną kumulację negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych w Bytomiu i Radzionkowie miasta te zostały wskazane jako główni odbiorcy pomocy w postaci środków na projekty w obszarze rewitalizacji.

„Od 18 grudnia 2014 r., gdy Komisja Europejska zatwierdziła ostateczny kształt Programu Regionalnego dla województwa śląskiego, mamy zielone światło do dalszych prac związanych z przygotowaniem wytycznych oraz dokumentów wykonawczych niezbędnych do sprawnego ubiegania się o środki przez potencjalnych beneficjentów. Obecnie priorytetem jest jak najszybsze doprowadzenie do uzgodnienia i przyjęcia harmonogramu konkursów” – powiedziała Gabriela Lenartowicz – członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: