Aktualności

II czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT

2013-07-25

W środę, tj. 24 lipca br., na plenarnym posiedzeniu Sejmu przeprowadzono II czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

Sprawozdawcą Komisji był Poseł Marcin Święcicki (PO), który w swoim wystąpieniu wskazywał m.in. na skuteczność metody odwróconego obciążenia. Poseł wymienił nazwy organizacji branżowych (w tym IGMNiR), które podczas posiedzenia Komisji Finansów zabierały głos, podkreślając pozytywną rolę stosowania odwróconego podatku VAT. Poseł Święcicki podkreślił, że był to decydujący czynnik, który wpłynął na decyzję Posłów o rozszerzeniu Załącznika 11. Uzasadniając nieprzyjęcie wszystkich poprawek dotyczących rozszerzenia Załącznika, Poseł Sprawozdawca stwierdził, że izby skarbowe nie dostrzegają obecnie (a także nie dostrzegały w przeszłości) wyłudzeń we wskazywanych sektorach. Komisja rekomenduje przyjęcie projektu rządowego wraz z przyjętymi poprawkami.

W imieniu klubów parlamentarnych głos zabrali m.in. Jerzy Borkowski (RP), który zgłosił poprawki, mające na celu wykreślenie w projekcie przepisów dotyczących solidarnej odpowiedzialności. Poseł Ryszard Zbrzyzny (SLD) zgłosił poprawki dotyczące rozszerzenia Załącznika nr 11 o wyroby z aluminium.

W związku ze zgłoszeniem w II czytaniu poprawek do projektu ustawy w dniu 25.07.2013 r., tj. w czwartek, odbędzie się dodatkowe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych.

PO i PSL będą głosować za przyjęciem ustawy, PiS w głosowaniu wstrzyma się od głosu, SLD i RP podejmą decyzję w zależności od decyzji Komisji w zakresie zgłoszonych przez oba kluby poprawek.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
05
Czerwiec
2023

Konferencja SITMN - Branże Towarzyszące

...

08
Czerwiec
2023

Annual CARI Convention of Canadian Association Recycling Industries

...

19
Czerwiec
2023

Wizyta Studyjna IGMNIR w Centrum Kompetencji TOMRA - prezentacje technologii

...


Nasi Członkowie: