Aktualności

IGMNiR współzałożycielem fundacji

2013-12-10

We wtorek, 10 grudnia br., Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu podpisała akt utworzenia fundacji "Niezłomni - Ochrona Infrastruktury", która będzie działać na rzecz ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom oraz dewastacjom infrastruktury technicznej.

Oprócz IGMNiR fundatorami zostały inne izby gospodarcze, organizacje i strategiczne przedsiębiorstwa: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Orange Polska S.A. oraz Netia S.A.

Celem działalności Fundacji jest zwiększenie świadomości obywateli - odbiorców usług świadczonych przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, energetyczne czy kolejowe, jakie konsekwencje wiążą się z kradzieżą elementów infrastruktury technicznej. Zaangażowane instytucje publiczne, organizacje branżowe oraz firmy liczą, że podejmowane inicjatywy zachęcą mieszkańców miejscowości do zgłaszania przypadków dewastacji i kradzieży metalowych elementów, a potencjalnych złodziei powstrzymają przed tymi procederami.

W najbliższej przyszłości założyciele Fundacji mają w planach budowę oraz rozwój systemu rejestracji incydentów, wspierającego organy ścigania, a także przeprowadzenie kampanii informacyjnej, uświadamiającej negatywne skutki kradzieży infrastruktury.

Fundatorzy są sygnatariuszami Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury, które podpisali w sierpniu 2012 r. z inicjatywy trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
20
Marzec
2019

19th International Automobile Recycling Congress IARC 2019

...

20
Marzec
2019

Konferencja Nowe rozwiązania, postępy i wyzwania w przemyśle przetwórczym metali nieżelaznych

Spotkanie rozpoczyna cykl konferencji pt. Kierunki...

28
Marzec
2019

Międzynarodowe Spotkanie Recyklerów Metali VDM & IGMNiR -"Get - together"

...


Nasi Członkowie: