Aktualności

IGMNiR wnioskuje do Komisji Europejskiej w sprawie listy rekompensat

2020-03-11

Górnictwo rud metali nieżelaznych i produkcja miedzi powinny być na liście sektorów objętych systemem rekompensat kosztów pośrednich w ramach IV okresu rozliczeniowego ETS.

W dniu wczorajszym Izba wystsosowała do Komisji Europejskiej uwagi w ramach konsultacji publicznych Załącznika I "Sektory, które uznaje się za narażone na rzeczywiste rysyko ucieczki z powodu kosztów emisji pośrednich" do Komunikatu Komisji - "Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r." W sytuacji, kiedy europejscy producenci miedzi przegrywają z azjatyckimi konkurentami, gdyż muszą ponosić koszty związane z unijnymi wymogami ochrony środowiska - brak rekompensat kosztów pośrednich pogorszy konkurencyjność sektora miedziowego i branży metali nieżelaznych. Tymczasem miedź jest niezbędna do realizacji lansowanej przez UE idei New Green Deal. Wykorzystuje się ją w rozwiązaniach technicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii, w działaniach podnoszących efektywność energetyczną, w elektromobilności. Jednocześnie rosnące w Europie zapotrzebowanie na produkty zawierające miedź powoduje także wzrost importu wyrobów gotowych, które maja większy ślad węglowy niż ich europejskie odpowiedniki. Miedź poza tym jest doskonałym przykładem obrazującym skuteczność Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, gdyz w 100% nadaje się do recyklingu, może byc wielokrotnie przetwarzana nie tracąc przy tym swoich pierwotnych właściwości. Pominięcie sektora produkcji miedzi w Załączniku I w długiej perspektywie może narazić gospodarki krajów UE na ryzyko braku dostępu do surowca krytycznego, jakim jest miedź dla idei Europy neutralnej dla klimatu. Wpisanie produkcji miedzi do Załącznka I w sposób istotny obniży ryzyko inwestycji w tym sektorze, co przełoży się co najmniej na utrzemanie produkcji miedzi rafinowanej na obecnym poziomie w najbliższych latach. 

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
20
Wrzesień
2022

XVII Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET

...


Nasi Członkowie: