Aktualności

IGMNiR wnioskuje do Komisji Europejskiej w sprawie listy rekompensat

2020-03-11

Górnictwo rud metali nieżelaznych i produkcja miedzi powinny być na liście sektorów objętych systemem rekompensat kosztów pośrednich w ramach IV okresu rozliczeniowego ETS.

W dniu wczorajszym Izba wystsosowała do Komisji Europejskiej uwagi w ramach konsultacji publicznych Załącznika I "Sektory, które uznaje się za narażone na rzeczywiste rysyko ucieczki z powodu kosztów emisji pośrednich" do Komunikatu Komisji - "Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r." W sytuacji, kiedy europejscy producenci miedzi przegrywają z azjatyckimi konkurentami, gdyż muszą ponosić koszty związane z unijnymi wymogami ochrony środowiska - brak rekompensat kosztów pośrednich pogorszy konkurencyjność sektora miedziowego i branży metali nieżelaznych. Tymczasem miedź jest niezbędna do realizacji lansowanej przez UE idei New Green Deal. Wykorzystuje się ją w rozwiązaniach technicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii, w działaniach podnoszących efektywność energetyczną, w elektromobilności. Jednocześnie rosnące w Europie zapotrzebowanie na produkty zawierające miedź powoduje także wzrost importu wyrobów gotowych, które maja większy ślad węglowy niż ich europejskie odpowiedniki. Miedź poza tym jest doskonałym przykładem obrazującym skuteczność Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, gdyz w 100% nadaje się do recyklingu, może byc wielokrotnie przetwarzana nie tracąc przy tym swoich pierwotnych właściwości. Pominięcie sektora produkcji miedzi w Załączniku I w długiej perspektywie może narazić gospodarki krajów UE na ryzyko braku dostępu do surowca krytycznego, jakim jest miedź dla idei Europy neutralnej dla klimatu. Wpisanie produkcji miedzi do Załącznka I w sposób istotny obniży ryzyko inwestycji w tym sektorze, co przełoży się co najmniej na utrzemanie produkcji miedzi rafinowanej na obecnym poziomie w najbliższych latach. 

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
02
Czerwiec
2020

HARBOUR's 13th Aluminium Summit

...

11
Czerwiec
2020

CARI Convention of Canadian Association Recycling Industries

...

19
Czerwiec
2020

IGMNiR-Recuperation EURO 2020 Polska-Hiszpania

...


Nasi Członkowie: