Aktualności

IGMNiR podpisała memorandum

2012-08-23

Z inicjatywy trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego podpisano Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury. Jednym z sygnatariuszy tego dokumentu została Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR).

Porozumienie działania w zakresie ograniczenia występujących kradzieży elementów infrastruktury, a co za tym idzie jej dewastacji, zostało zawarte 23 sierpnia br. w Warszawie. Inicjatorami Memorandum są: prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej- Magdalena Gaj, prezes Urzędu Regulacji Energetyki- Marek Woszczyk oraz prezes Urzędu Transportu Kolejowego- Krzysztof Dyl.

IGMNiR, odnotowując rosnącą skalę zjawiska kradzieży złomu w Polsce, zdecydowała się podjąć współpracę z instytucjami sektora telekomunikacyjnego, energetycznego i transportu kolejowego, aby zapobiec negatywnym skutkom kradzieży i dewastacji infrastruktury.- Nasza branżowa Izba od wielu miesięcy intensywnie poszukiwała krajowych i międzynarodowych sojuszników do współdziałania w powyższym zakresie, uznając za niepokojącą wzrastającą skalę kradzieży metali i związane z nimi zjawiska patologiczne zagrażające gospodarce krajowej- mówi Kazimierz Poznański, prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

- W naszym kraju wielkość ta szacunkowo stanowi około 1-3% całego obrotu zarówno złomu stalowego, metali nieżelaznych i stali stopowych- dodaje. Z pomocą merytoryczną dla Izby przyszli liderzy unijnego projektu Pol-Primett (dla Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Grecji i Bułgarii), w którym IGMNiR uczestniczy na zasadach Stałego Obserwatora. - Od listopada bieżącego roku wolą udziałowców Projektu, nasza Izba stanie się Członkiem Stowarzyszonym w Pol-Primett, dzięki czemu będziemy mieli prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach tej cennej, europejskiej inicjatywy - przyznaje Kazimierz Poznański.

Oprócz IGMNiR do Memorandum przystąpiły także inne izby gospodarcze, organizacje i strategiczne przedsiębiorstwa, w tym: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Straż Ochrony Kolei, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Telekomunikacja Polska S.A., Netia S.A. oraz Telewizja Polska S.A. Zarówno kooperacja sygnatariuszy, jak i instytucji publicznych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ma przyczynić się do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieży elementów infrastruktury, a także doskonalenia procedur i metod wykrywania i karania sprawców.

Inicjatywa urzędów regulacyjnych branży energetycznej, telekomunikacyjnej i transportu kolejowego zyskała także poparcie Komendanta Głównego Policji. To właśnie jednostki policyjne w oparciu o dane instytucji będą monitorować stan zagrożenia kradzieżą w kraju, a na poziomie wojewódzkim sprawy związane z kradzieżą będą poddawane szczególnemu nadzorowi.

Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury stanowi jeden z elementów kampanii społecznej zmierzającej do uświadomienia obywatelom- odbiorcom usług świadczonych przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, energetyczne czy kolejowe, jakie skutki wiążą się z kradzieżą elementów infrastruktury technicznej. Z uwagi na zobojętnienie mieszkańców wobec tego zjawiska, sygnatariusze Porozumienia będą również dążyć do zwiększenia zaangażowania społeczeństwa, które może przejawiać się zgłaszaniem odpowiednim służbom przypadków kradzieży w najbliższym otoczeniu.

Zwiększająca się skala zjawiska kradzieży urządzeń infrastruktury powoduje rosnące straty dla przedsiębiorców i dystrybutorów, którzy są zmuszeni ponosić koszty związane z przywróceniem funkcjonalności technicznej instalacji. - W 2010 r. koszty odtworzenia infrastruktury elektroenergetycznej wyniosły 10 milionów złotych, w roku 2011 było to już 18 milionów. Dlatego tak ważna jest natychmiastowa reakcja i zgłaszanie wszelkich niepokojących faktów odpowiednim służbom - podaje Marek Woszczyk, prezes URE.

Jednak przede wszystkim kradzieże i dewastacje infrastruktury utrudniają codzienne życie konsumentom. Odłączenie telefonu i Internetu, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia pociągów - to tylko niektóre z negatywnych skutków zjawiska. Według danych UKE w ubiegłym roku wskutek kradzieży kabli telekomunikacyjnych ponad 608 tys. odbiorców zostało pozbawionych łączności, z czego 2,7 tys. użytkowników specjalnych, w tym szczególnie służby ratunkowe i placówki ochrony zdrowia. Te liczby potwierdzają, że zjawisko kradzieży elementów infrastruktury stanowi dla zwykłego człowieka niebezpieczeństwo, które może zagrażać jego zdrowiu, a nawet życiu.

Dlatego sygnatariusze Memorandum uznali za potrzebne połączenie sił i środków, rozpoczynając instytucjonalne i korporacyjne współdziałanie, celem zapobiegania oraz ograniczania skali tego powszechnego w naszym kraju, w Europie i w świecie zjawiska kradzieży infrastruktury gospodarczej. - Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Policji złożonymi delegacji IGMNiR na spotkaniu w MSW w dniu 23 sierpnia br. liczymy, na dobre rezultaty tych naszych wspólnych wysiłków i starań - zapewnia Kazimierz Poznański.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
26
Wrzesień
2018

Europejski Kongres Technologiczny 2018

...

06
Październik
2018

BIR Światowa Konwencja Recyklingu

...

09
Październik
2018

12.Międzynarodowe Targi i Kongres ALUMINIUM 2018

...


Nasi Członkowie: