Aktualności

Dyskusja o polskiej metalurgii w komisjach senackich

2014-02-18

W dniu 18 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP. Wiodącymi zagadnieniami obrad były zagrożenia i wyzwania dla międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu metalurgicznego.

Na posiedzeniu IGMNiR reprezentował prezes Kazimierz Poznański, oraz członek Rady Izby - Marek Suchowolec. Zaproszeni zostali również m.in. prezesi największych przedsiębiorstw przemysłu metalurgicznego w Polsce, w tym także firmy zrzeszone w IGMNiR: KGHM Polska Miedź S.A. oraz ZGH „Bolesław” S.A.

Swoimi refleksjami na temat znaczenia zorganizowanego posiedzenia połączonych komisji dla przyszłości przemysłu metalurgicznego w Polsce dzieli się prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek.

Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach: Polski przemysł metali nieżelaznych jest przemysłem narodowym, z wielkimi tradycjami, oraz przemysłem innowacyjnym, wdrażając w ostatnich latach wiele nowych technologii i produktów. Jego działalność bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem surowcowym i materiałowym.

Udział energii w kosztach przemysłu metali nieżelaznych jest nadmiernie wysoki i w ostatnich latach stale wzrasta. Unia Europejska prowadzi politykę energetyczną w sposób nieracjonalny, wiążąc ją nadmiernie z polityką klimatyczną.

Wskazane byłoby, aby Ministerstwo Gospodarki określiło zapotrzebowanie na surowce, materiały metaliczne i nowe materiały oraz wyroby zaawansowane dla podstawowych gałęzi polskiej gospodarki, np. w okresie do 2030 r. To pozwoliłoby opracować programy działań dla rozwoju polskiego przetwórstwa metali nieżelaznych i produkcji nowych materiałów w sytuacji, kiedy import wyrobów z metali nieżelaznych jest wysoki i stale narasta.

Kraj nasz posiada liczące się w skali światowej zasoby rud metali nieżelaznych, co wymaga także rozważnej polityki przyznawania koncesji górniczych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na recykling metal nieżelaznych. Recykling ten w naszym przemyśle metali nieżelaznych jest rozwinięty szczególnie w zakresie złomów akumulatorowych ołowiu, złomów aluminium i miedzi. Niemniej konieczna jest pełna intensyfikacja działań w kierunku recyclingu wielu, różnych złomów i surowców wtórnych metali nieżelaznych.

Na tym tle trzeba podkreślić celowość powołania przez Ministerstwo Gospodarki międzyresortowego zespołu ds. metalurgii oraz potrzebę określenia struktur odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa surowcowego i materiałowego naszego kraju.

Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego i surowcowo-materialnego mają narastające znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
18
Wrzesień
2019

24th International Congress for Battery Recycling

...

14
Październik
2019

BIR 2019 World Recycling Convention (Round-Table Sessions)

...

22
Październik
2019

2nd Annual Vehicle Recycling International Conference 2019

...


Nasi Członkowie: