Aktualności

BIR zwraca uwagę:

2015-04-14

Indie korygują swoje zasady PSIC - złagodzenie dla zagranicznych dostawców!

Jak podawaliśmy już na portalu www.gieldazlomu.com.pl, Indie zamierzają zmienić przepisy dotyczące handlu złomem. Głos w tej sprawie zabrało teraz także BIR.

W nawiązaniu do publicznej noty DGFT 05/2015-2020 - z dnia 10 kwietnia 2015 r., DGFT (Dyrekcja Generalna Handlu Zagranicznego Indii) wysłuchała obaw zagranicznych dostawców rozdrobnionych, nierozdrobnionych, skompresowanych i luźnych form odpadów metalowych.

Właśnie ogłoszono, że DGFT zawiesiła przepisy w zasadach PSIC wchodzące w życie od 1 kwietnia 2015 roku, a mianowicie paragrafy 2.55 i 2.56 Podręcznika Procedur DGFT 2015-20 i utrzymała w mocy obowiązujące przed kwietniem 2015 certyfikaty (Pre-Shipment Inspection Certificate), jak przewidziano w § 2.32.2A i 2.32.2B Podręcznika Procedur DGFT Vol. I, 2001-14

Wiele organizacji wystąpiło do DGFT, a spośród nich Stowarzyszenie Recyklingu Metal Indii (MRAI) poprosiło BIR, aby wystąpiło do władz indyjskich. BIR, jej firmy członkowskie i federacje stowarzyszone, były rzeczywiście poruszone z powodu nagłego wprowadzenia zmian do Podręcznika Procedur i do jego załączników oraz technicznymi, prawnymi i ekonomicznymi aspektami zgodności.

DGFT utrzymuje nowe zasady w zawieszeniu, w międzyczasie rozpatrując zmiany do nich, i może w tym czasie konsultować się z przedstawicielami przemysłu w sprawie proponowanych zmian w ciągu najbliższych dni. Ponadto MRAI przewiduje, że zmienione przepisy mogą wejść w życie pod koniec tego miesiąca.

Ze względu na dłuższy czas, udzielony przez DGFT zagranicznym dostawcom i ich odpowiednim  agencjom kontrolującym i certyfikującym w celu dostosowania się do przestrzegania przepisów tych ponownie zmienionych zasad, istnieje możliwość, aby we wtorek 19 maja podczas Międzynarodowej Konwencji BIR w Dubaju, Rada Handlu Międzynarodowego BIR zorganizowała forum w celu omówienia zagadnienia przepisów PSIC.

Bezpośrednie linki do dokumentów DGFT:

a)http://www.bir.org/assets/Documents/India/04/Public-Notice-No-05-2015-20-Dated-10-April-2015.pdf
b)http://www.bir.org/assets/Documents/India/04/DGFT-PUBLIC-NOTICE-NO-104-2010-Dated-23-3-2012.pdf
c)http://www.bir.org/assets/Documents/India/04/Extract-of-DGFT-Handbook-of-procedures-2015-2020.pdf

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: